Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
2

Công ty A hoàn thành nhà máy 3 vào tháng 7/2015 nhưng chưa quyết toán vì vậy công ty A chưa thực hiện khấu hao hay tính chi phí lãi vay cho nhà máy mới 3. Đến tháng 5/2016, Công ty A thực hiện quyết toán xong cho nhà máy mới 3 và sẽ bắt đầu tính các chi phí phí lãi vay và khấu hao.

Các Anh/Chị làm ơn cho em hỏi là công ty A sẽ tính khấu hao/lãi vay từ tháng 7/2015 đến tháng 3/2016 gộp vào quý 2 hay chỉ cần tính khấu hay và lãi vay cho riêng quý 2. Phần từ tháng 4 đổ về trước vì chưa quyết toán nên có thể vốn hóa ạ?

2 hữu ích 0 bình luận 1.9k xem chia sẻ
3

Theo quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành thì công ty cần ghi tăng tài sản vào tháng 7/2015 và trích khấu hao từ tháng 7/2015. Số khấu hao này được ghi nhận vào chi phí của năm tài chính liên quan. Nếu công ty chưa trích khấu hao thì đây được xem là sai sót kế toán và nếu không trọng yếu thì có thể sửa chữa phi hồi tố (ghi vào chi phí của kỳ phát hiện ra sai), còn nếu trọng yếu thì phải điều chỉnh hồi tố.

Việc chấm dứt vốn hóa lãi vay từ 7/2015.

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán tổng hợp lãi vay khấu hao quyết toán vốn hóa , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading