Trích khấu hao khi mua TSCĐ ?


3
0
Trần Huyền Anh
4 năm trước

Công ty mua máy lọc nước về sử dụng, mỗi chiếc trị giá 5.500.000đ (gồm cả thuế 10%), số lượng 5 chiếc.

Vậy có thể đưa trị giá loạt máy này vào TSCĐ và trích khấu hao hàng tháng không?

Hữu ích 3 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


0
Nguyễn Hoàng Việt
4 năm trước

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định :

1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định :

a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.”   

Vậy căn cứ vào quy định trên, các máy kể trên có giá trị dưới 30tr.đ, nên không đủ điều kiện ghi nhận là tài sản cố định, bạn phải hạch toán vào công cụ dụng cụ – 153 và phân bổ hàng tháng.  

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung