Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Bài 22 (TH-CSLT-04): Trò chơi cờ Ca rô được biểu diễn trên một Ma trận A n*m

ô ( 0 < n, m < 51), trong đó:

Trò chơi kết thúc khi một người X hoặc O đạt được 5 ô liên tiếp giống nhau theo

chiều ngang, chiều dọc hoặc đường chéo. Trạng thái hòa là trạng thái mà kết

thúc toàn bộ bàn cờ mà không có người thắng cuộc.

Yêu cầu:

- Input: Cho ma trận thể hiện kết quả của cuộc thi đấu cờ Caro

- Output: Trạng thái của ván đấu. (X thắng; O thắng; Hòa; Trận đấu chưa kết

thúc)

Tham khảo:https://ttnguyen.net/thuat-toan-co-caro/


0 hữu ích 0 bình luận 746 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ fithou , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading