Trong doanh nghiệp sản xuất sơn tường thì em nên áp dụng tính giá thành theo phương pháp nào ?


5
5
Trần Kim Sơn
3 năm trước

Anh chị cho em hỏi chút với ạ trong doanh nghiệp sản xuất sơn tường thì em nên áp dụng tính giá thành theo phương pháp nào ?

Hữu ích 5 Yêu thích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


1
Võ Như Khang
3 năm trước

Lập dự toán => Căn cứ dự toán xuất NVL giống xây dựng thôi bạn nhé

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung