Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
7

Mọi người ơi, tình hình là em mới làm công việc kế toán cho một công ty,mọi người cho em hỏi cách hoạch toán trên misa:
- Trường hợp đã thu tiền của khách hàng trước, tháng sau mới xuất hóa đơn (Số tiền nhỏ) ?
- Cuối tháng mình phải làm những thao tác gì trên misa ?
- Những tài khoản nào mình cần chú ý cuối tháng ?

7 hữu ích 0 bình luận 5.3k xem chia sẻ
2

Nợ 112/111 có 131 cuối tháng hay sang tháng viết hóa đơn thì Nợ 131,3331/ có 515

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
5

Sau khi nhận tiền xong vào vần đối trừ công nợ chọn mã khách hàng tích đối trừ với hóa đơn và UNC hay phiếu thu

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ phần mềm kế toán phần mềm misa hạch toán hóa đơn , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading