Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
8

Từ 01/05/2014, mẫu Bảng kê giấy nộp tiền vào NSNN (Mẫu số C1-06/NS), Bảng kê thu tiền phạt (Mẫu số 02/BKTP), Bảng kê chứng từ nộp ngân sách (Mẫu số 04/BK-CTNNS) sẽ được áp dụng theo Thông tư 32/2014/TT-BTC. ( LƯU Ý: Các mẫu mới trong thông tư 32 chỉ áp dụng giữa NH TW và NH TM, không áp dụng cho doanh nghiệp.)

8 hữu ích 0 bình luận 3.1k xem chia sẻ
3
Thoa Nguyen
3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ NODE JS DEVELOPMENT 4 tài chính doanh nghiệp nợ công doanhn nghiệp , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan