Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
11

Từ 17/11/2018 có thông báo dùng HTKK 3.6.7, e thấy ghi là: nâng cấp chức năng kê khai tờ 03/TNDN, kiểm tra ràng buộc phải tồn tại ít nhất 1 bộ báo cáo tài chính cùng kỳ tính thuế trên hệ thống mới vo phép kê khai, ký điện tử, gửi tờ 03/TNDN. Chỗ này e k hiểu, anh chị giải thích giúp?

11 hữu ích 0 bình luận 6.5k xem chia sẻ
11

iHTKK và HTKK là 2 cái khác nhau.

Nộp BCTC trước rồi mới nộp 03/TNDN.

11 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
21
Chết thật e đọc không kỹ. A cho e hỏi là BCTC và 03/TNDN e tưởng đều chậm nhất 31/3 nộp? Sao lại BCTC trước?
21 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ cao tscđ cũ trên giao bóc tách , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading