Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
70

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

Có một số url tôi có thể tạo với một cặp kinh độ, vĩ độ sẽ dẫn tôi trực tiếp đến trang google maps để trực quan hóa vị trí đó không?

Ví dụ: mã giả sau:

var lat = 43.23;
var lng = 114.08;

var url = 'http://google.com/maps/bylatlng?lat=' + lat + '&lng=' + lng';

print 'click here to see this location in google maps!: <a href="' + url + '">go</a>';

Một cái gì đó như thế?

Cảm ơn

70 hữu ích 1 bình luận 130k xem chia sẻ
178

Bạn sẽ có thể làm một cái gì đó như thế này:

http://maps.google.com/maps?q=24.197611,120.780512

Một số thông tin thêm về các tham số truy vấn có sẵn tại vị trí này

Đây là một liên kết khác đến một chủ đề SO

178 hữu ích 5 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ html google-maps , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading