Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
2

**VẤN ĐỀ CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ SANG HÓA ĐƠN GIẤY**

Hóa đơn điện tử được chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ các mục đích sau:

- Chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông, cung cấp giải trình cho cơ quan chức năng như: quản lý thị trường, công an kinh tế,…

- Phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

- Ngoài ra trên thực tế còn có 1 số trường hợp khác phát sinh như: Yêu cầu chủ quan của bên mua hàng, ...

**⛔ Lưu ý:**

- Việc chuyển đổi từ hóa một đơn điện tử sang hóa đơn giấy **“Chỉ được chuyển đổi một (01) lần duy nhất”**

- Đối với nội dung chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán: Bạn cần xác định rõ:

+ Mục đích của hóa đơn điện tử là giảm chi phí in ấn, bảo quản, vận chuyển cũng như tránh việc thất lạc chứng từ có thể phát sinh.

+ Giá trị của hóa đơn điện tử là file xml (hoặc inv đối với hóa đơn điện tử của VNPT) được lưu trữ tại hệ thống máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Bạn có thể lưu trữ đường link truy nhập hoặc tải file xml (hoặc inv) về hệ thống lưu trữ trên máy tính, ổ cứng HDD, các tài khoản drive như: google drive,.. để lưu trữ file gốc của hóa đơn điện tử.

+ Bạn có thể sử dụng các công cụ lưu trữ hóa đơn đầu vào như **quanlyhoadon.net** để lưu trữ tập trung các hóa đơn điện tử của doanh nghiệp một cách an toàn và kiểm soát tốt trạng thái, tình trạng hóa đơn.

👉 Do đó: tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể bạn có thể xem xét việc có cần thiết phải chuyển đổi hóa đơn điện tử ra hóa đơn giấy để lưu trữ hay không.

**Cơ sở hướng dẫn chi tiết:**

Căn cứ ***Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính*** hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tại Điều 12 quy định về chuyển từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy:

**“Điều 12. Chuyển từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy**

***1. Nguyên tắc chuyển đổi***

Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

***2. Điều kiện***

Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;

b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;

c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

***3. Giá trị pháp lý của các hoá đơn điện tử chuyển đổi***

Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

***4. Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi***

Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: Dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi”.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, trong thời gian từ ngày Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 được ban hành đến ngày 30/6/2022, các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Trong thời gian nêu trên, trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo đơn vị chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì đơn vị vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó:

- Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

- Về việc lưu trữ hóa đơn điện tử, đơn vị thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

===============

***Phần mềm Dtech***

2 hữu ích 0 bình luận 2.2k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ trừ dần hướng dẫn viên kĩ sư 13 khoản trích , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan