Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
12

Vấn đề nhân công thời vụ trong công ty xây dựng???

Cả nhà cho mình hỏi bên mình định làm chi phí nhân công tránh bảo hiểm bằng cách ký hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng và lương dưới 9tr., ký cam kết 02. Tuy nhiên mình đọc cam kết 02 thì phải cam kết trong năm cho thu nhập duy nhất ở công ty mình. Như thế thì vô lý quá vì làm có 1 tháng. Mà theo quy định thì người nào có thu nhập 2 nơi ko được ký cam kết ah?

Vậy có giải pháp nào cho chúng ta???

(Trường hợp người lao động dài hạn mà chuyển việc. Đầu năm làm 1 chỗ cuối năm làm 1 chỗ thì cũng không được ký cam kết như vậy ah)

12 hữu ích 0 bình luận 8.6k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ lãi thấp công ty website xử lý tiền thừa nợ dự phòng chi phí doanh nghiệp , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan