Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

The BSC NFT marketplace enables users to swap NFT from BNB coins and BEP tokens. Developing and launching an NFT marketplace on Binance smart chain will result in significant revenues. Binance smart chain’s usefulness has propelled BSC’s appeal to a new height. As the BSC network has a brighter future, launching an NFT marketplace on the BSC network will help your marketplace achieve various objectives. Below are some of the features of the BSC NFT marketplace you should know about:

  • Storefront
  • Auction
  • Listing
  • Wallet integration
  • filter
0 hữu ích 0 bình luận 228 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ NFT , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading