Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Em đang nghiên cứu về chênh lệch tỉ giá, có đọc thấy nội dung sau :

"Tại điểm 2.22, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: 

2.22. Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ (trừ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế).”

Em thắc mắc tại sao khoản nợ phải trả được tính vào thu nhập được trừ còn chênh lệch do đánh giá lại của khoản phải thu, tiền mặt, tiền gửi thì không được tính ạ ? Em cảm ơn 

0 hữu ích 0 bình luận 646 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ #ketoan #chênhlệchtỷgiá , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading