Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
5

Công ty sx kinh doanh rượu Minh Tùng tính VAT theo PP Khấu trừ thuế, ko có tồn kho đầu ký nguyên liệu và thành phẩm có các số liệu theo thứ tự phát sinh sau :

1. Nhập khẩu 120.000 lít rượu 40độ làm nguyên liệu sx rượu thuốc .tổng trị giá mua theo HĐ giá FOB là 144.000USD

2. Bán 20.000 lít rượu 40 độ với giá bán chưa có thuế VAT là 60.000đ/L

3. Xuất kho 100.000 lít rượu 40 độ để sx rượu thuốc

4. Mua 70.000L rượu thuốc của DN TM Hai Hoa với giá mua chua có VAT là 40.000đ/L

5. bán 150.000 lít rượu thuốc cho DNTM Ba Bo tổng số tiền kh phải TT trên Hóa đơn GTGT là 22.000 triệu đồng

6. Xuất khảu 110.000 lít rượu thuốc với giá CIF là 2,1 USD/lít

7. bán 20.000 lít rượu thuốc với gia bán chua VAT là 50.000đ/L

8. Biết rằng

- Phí vận tải và BH quốc tế của rượu Xuất/nhập khẩu là 2000đ/L

- Tỷ giá tính thuế XNK là 20.000VNĐ/USD

- Thuế suất thuế Nk rượu là 20%, Thuế suất thuế Xk rượu là 2% , Thuế suất thuế TT ĐBiệt của Rượu 40 độ và rượu thuốc lần lượt là 45% và 25%

- Cứ mỗi lít rượu 40 độ nguyên liệu tạo ra đc 2 lít rượu thuốc thành phẩm.

- Cty xác đinh trị giá hàng tồn kho theo Phương Pháp FIFO

Yêu cầu : xác định các laọi thuế liên quan đến các nghiệp vụ này ?

5 hữu ích 0 bình luận 21k xem chia sẻ
23 trả lời 23
1

Ðề: Xin hãy giúp đỡ giải bài tập Thuế

1. nợ 152: 144.000 * tỉ giá

nợ 133 :14.400 thuế

có 331

2a. nợ 632 144.000* tỉ giá/120.000) *20.000

có 152

2b nợ 131

có 333

có 511 :60.000*20.000

3. nợ 627

có 152

mấy nghiệp vụ còn lại tương tự na!!!bạn nên nhớ là khi xuất bán thì mình phải có bút toán tính giá vốn là được...định khoản xong thì tổng hợp 133 và 333 thui

nghiên cứu lại FOB và CIF

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2

Ðề: Xin hãy giúp đỡ giải bài tập Thuế

1,

Thuế Nhập khẩu 144,000*20.000)*20%=576.000.000

2,

Thuế tiêu thụ đặc biệt 60.000*20.000/1.45)*45%=372.413.793

3,

4,

Thuế tiêu thụ đặc biệt 70.000*40.000/1.25)*25%=560.000.000 ( Nhưng Dn ko phải nộp)

5,

Thuế tiêu thụ đặc biệt =22.000.000.000/1.1 20.000.000.000/1.25)*25%=4.000.000.000( ko thấy có VAT mình đoán là VAT 10%. vì đây là tổng tiền phải thanh toán có nghĩa là bao gồm cả VAT , vậy phải tách ra để tính thuế tiêu thụ đặc biệt)

6,

thuế xuất khẩu 110.000*(2.1*20.000)+(110.000*2000))*2%=92.400.000

7,

thuế tiêu thụ đặc biệt 20,000*50.000/1.25)*25%=200.000.000

Doanh nghiệp xác định giá tồn kho theo pp FIFO ( nhập trước xuất trươc)

ở NV 3 xuất kho 100,000 lít rượu 40 độ sx rượu màu theo tỷ lệ 1-2 vậy DN sx đc 200.000 lít rượu thuốc

ở NV5 bán 150.000 lít

NV6 xk 110.000lit

NV7, bán 20,000,000 => tổng cộng bán 150.000+110.000+20.000=280.000 lít vậy số rượu thuốc DN bán trong kỳ là rượu sx được + rượu mua ở NV4 70.000 lít =270,000( sao sản xuất + mua có 270 .000 lít mà bán 280.000lit vậy)nếu ở khâu nhập khẩu rượu 40 độ mà giá mua ko bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt thì số thuế tiêu thụ đặc biệt DN phải nộp là toàn bộ số thuế tiêu thụ đặc biệt mà DN bán 280,000 -70.000lít rượu thuốc mua ở NV4 +với bán 20.000 lít rượu 40 độ ở NV2. sao ko có thuế xuất thuế VAT vậy , bạn có bỏ sót câu từ nào ko vậy ,

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2

Thanks bạn vì sự tích cực. mình góp ý chỗ này cái nha tdkt24, mình với bạn thường hay bất đồng về quan điểm lẫn cách làm ..., mình chia sẻ và xin được chia sẻ trên phương diện cùng học hỏi, cùng tiến bộ .. ko có ý gì nha tdkt24, sợ lại hiểu lầm nhau rồi nói mình abcdxyz gì gì đó... .

1,

Thuế Nhập khẩu 144,000*20.000)*20%=576.000.000 <--- 144.000 là tổng giá chứ không phải đơn giá. Hơn nữa nếu nó là đơn giá thì cũng sai vì thuế NK tính theo giá CIF, ở đây mình chỉ có giá FOB thôi nhé, phải chuyển sang CIF trước.

Bạn không tính thuế TTĐB đầu vào rồi, mình đặt thuế NK đã tính là X1 thì TTĐB đầu vào là (tổng trị giá hàng theo giá CIF+ X1)*45%=Y1

Cho thuế VAT 10%, thuế VAT đầu vào được khấu trừ là : (tổng trị giá hàng theo giá CIF+X1+Y1)*45%=Z1

"2,

Thuế tiêu thụ đặc biệt 60.000*20.000/1.45)*45%=372.413.793" <--- cái này tdk làm đúng nhưng thiếu tính số thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ = 20.000/120.000*Y1.

TÍnh VAT ....

3. Tính ra có 200.000l thôi tdk "Cứ mỗi lít rượu 40 độ nguyên liệu tạo ra đc 2 lít rượu thuốc thành phẩm." <---- đề nè bạn

4,

Thuế tiêu thụ đặc biệt 70.000*40.000/1.25)*25%=560.000.000 ( Nhưng Dn ko phải nộp) <--- ok là thuế TTĐB đầu vào sẽ dùng sau

5,

Thuế tiêu thụ đặc biệt =22.000.000.000/1.1 20.000.000.000/1.25)*25%=4.000.000.000( ko thấy có VAT mình đoán là VAT 10%. vì đây là tổng tiền phải thanh toán có nghĩa là bao gồm cả VAT , vậy phải tách ra để tính thuế tiêu thụ đặc biệt) <--- TTĐB bạn tính là đầu ra , vì bạn nhầm chỗ số rượu sx được nên chỗ này phải làm khác.

"5. bán 150.000 lít rượu thuốc cho DNTM Ba Bo tổng số tiền kh phải TT trên Hóa đơn GTGT là 22.000 triệu đồng "

150.000 lít này là sx ra từ số rượu NK , nên số thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ là:

(150.000/200.000) * ( 100.000/120.000) * Y1 (tính ở NV 1 rồi nhé).

"6,

thuế xuất khẩu 110.000*(2.1*20.000)+(110.000*2000))*2%=92 .400.000" <------ giá tính thuế XK là giá FOB, có lẽ tdk nhầm dấu - thành +

- VAT 0% cũng phải ghi vào, vì thuế suất 0% khác với không chịu thuế VAT hoặc miễn thuế (thầy cô sẽ chấm chỗ này)

- Lưu ý: chỗ này có thuế NK được hoàn và thuế TTĐB được hoàn

+ SX ra 200.000l, tiêu thụ 150.000 ở NV trên, vậy số ruou XK là 50.000 còn lại và 60.000 sau này mua trong tổng số 70.000

+ thuế NK được hoàn:

50.000/200.000 * 100.000/120.000 * X1 (X1 là số thuế NK ở NV 1)

+ thuế TTĐB được hoàn :

50.000/200.000 * 100.000/120.000 *Y1 ( là TTĐB đầu vào NK) + 60.000/70.000*560.000.000 (tdk tính trên) =....

7. bán 20.000 lít rượu thuốc với gia bán chua VAT là 50.000đ/L <--- rất ảo:

mua 120.000 l ruou 40 độ về, bán 20.000 l ở NV 2 còn 100.000l rượu 40 độ . Thêm nữa 3. Xuất kho 100.000 lít rượu 40 độ để sx rượu thuốc và - Cứ mỗi lít rượu 40 độ nguyên liệu tạo ra đc 2 lít rượu thuốc thành phẩm. là còn 200,000 l rượu thuốc trong kho . Sau đó: 5. bán 150.000 lít rượu là còn 50.000 l trong kho .... Tiếp theo mua :4. Mua 70.000L rượu thuốc của DN TM Hai Hoa là 120.000l trong kho , mà xuất khẩu được 110.000l + bán trong nước 20.000 l là 130.000l , không biết lấy đâu ra 10.000l mà bán

........

---------- Post added at 06:15 ---------- Previous post was at 06:09 ----------

enemyvn nói: ↑ Thanks bạn vì sự tích cực. mình góp ý chỗ này cái nha tdkt24, mình với bạn thường hay bất đồng về quan điểm lẫn cách làm ..., mình chia sẻ và xin được chia sẻ trên phương diện cùng học hỏi, cùng tiến bộ .. ko có ý gì nha tdkt24, sợ lại hiểu lầm nhau rồi nói mình abcdxyz gì gì đó... .

1,

Thuế Nhập khẩu 144,000*20.000)*20%=576.000.000 <--- 144.000 là tổng giá chứ không phải đơn giá. Hơn nữa nếu nó là đơn giá thì cũng sai vì thuế NK tính theo giá CIF, ở đây mình chỉ có giá FOB thôi nhé, phải chuyển sang CIF trước.

Bạn không tính thuế TTĐB đầu vào rồi, mình đặt thuế NK đã tính là X1 thì TTĐB đầu vào là (tổng trị giá hàng theo giá CIF+ X1)*45%=Y1

Cho thuế VAT 10%, thuế VAT đầu vào được khấu trừ là : (tổng trị giá hàng theo giá CIF+X1+Y1)*45%=Z1

"2,

Thuế tiêu thụ đặc biệt 60.000*20.000/1.45)*45%=372.413.793" <--- cái này tdk làm đúng nhưng thiếu tính số thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ = 20.000/120.000*Y1.

TÍnh VAT ....

3. Tính ra có 200.000l thôi tdk "Cứ mỗi lít rượu 40 độ nguyên liệu tạo ra đc 2 lít rượu thuốc thành phẩm." <---- đề nè bạn

4,

Thuế tiêu thụ đặc biệt 70.000*40.000/1.25)*25%=560.000.000 ( Nhưng Dn ko phải nộp) <--- ok là thuế TTĐB đầu vào sẽ dùng sau

5,

Thuế tiêu thụ đặc biệt =22.000.000.000/1.1 20.000.000.000/1.25)*25%=4.000.000.000( ko thấy có VAT mình đoán là VAT 10%. vì đây là tổng tiền phải thanh toán có nghĩa là bao gồm cả VAT , vậy phải tách ra để tính thuế tiêu thụ đặc biệt) <--- TTĐB bạn tính là đầu ra , vì bạn nhầm chỗ số rượu sx được nên chỗ này phải làm khác.

"5. bán 150.000 lít rượu thuốc cho DNTM Ba Bo tổng số tiền kh phải TT trên Hóa đơn GTGT là 22.000 triệu đồng "

150.000 lít này là sx ra từ số rượu NK , nên số thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ là:

(150.000/200.000) * ( 100.000/120.000) * Y1 (tính ở NV 1 rồi nhé).

"6,

thuế xuất khẩu 110.000*(2.1*20.000)+(110.000*2000))*2%=92 .400.000" <------ giá tính thuế XK là giá FOB, có lẽ tdk nhầm dấu - thành +

- VAT 0% cũng phải ghi vào, vì thuế suất 0% khác với không chịu thuế VAT hoặc miễn thuế (thầy cô sẽ chấm chỗ này)

- Lưu ý: chỗ này có thuế NK được hoàn và thuế TTĐB được hoàn

+ SX ra 200.000l, tiêu thụ 150.000 ở NV trên, vậy số ruou XK là 50.000 còn lại và 60.000 sau này mua trong tổng số 70.000

+ thuế NK được hoàn:

50.000/200.000 * 100.000/120.000 * X1 (X1 là số thuế NK ở NV 1)

+ thuế TTĐB được hoàn :

50.000/200.000 * 100.000/120.000 *Y1 ( là TTĐB đầu vào NK) + 60.000/70.000*560.000.000 (tdk tính trên) =....

7. bán 20.000 lít rượu thuốc với gia bán chua VAT là 50.000đ/L <--- rất ảo:

mua 120.000 l ruou 40 độ về, bán 20.000 l ở NV 2 còn 100.000l rượu 40 độ . Thêm nữa 3. Xuất kho 100.000 lít rượu 40 độ để sx rượu thuốc và - Cứ mỗi lít rượu 40 độ nguyên liệu tạo ra đc 2 lít rượu thuốc thành phẩm. là còn 200,000 l rượu thuốc trong kho . Sau đó: 5. bán 150.000 lít rượu là còn 50.000 l trong kho .... Tiếp theo mua :4. Mua 70.000L rượu thuốc của DN TM Hai Hoa là 120.000l trong kho , mà xuất khẩu được 110.000l + bán trong nước 20.000 l là 130.000l , không biết lấy đâu ra 10.000l mà bán

........ Click to expand...

Chủ thớt nhớ chỗ này khi làm nhé:

- Vat phải nộp là tổng VAT đẩu ra - đầu vào

- Thuế TTĐB phải nộp thêm là : Tổng thuế TTĐB đầu ra -thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ .đông thời sẽ được hoàn số thuế TTĐB tương ứng với số SP, NVL xuất khẩu hoặc bán cho khu phi thuế quan. Không tính gộp vào nhé bạn, vì khấu trừ thuế và hoàn thuế nó khác nhau.

- Doanh thu hàng XK thì tính theo giá CIF, sau đó I+F được tính vào chi phí.

- Thuế NK phải nộp ghi riêng, rồi thuế NK duoc hoàn khi bán hàng XK ghi riêng, không được trừ cho nhau.

.....

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0

Ðề: Xin hãy giúp đỡ giải bài tập Thuế

ok! muốn tính ra số thuế phải nộp thì phải tính đc thuế đầu ra và đầu vào . nếu ở NV 1 có thuế tiêu thụ đặc biệt thì ở nv2 bán 20,000 lit rượu 40 độ thì sẽ ko có thuế tiêu thụ đặc biệt nũa , số thuế tiêu thụ đặc của 20,000 lít rượu 40 độ này đã nộp ở khâu nhập khẩu rồi = (144.000*20.000/120.000*20.000)+(2000*20.000)*20%=96.000.000 => thuế tiêu thụ đặc biệt 144.000*20.000/120.000*20.000+96.000.000)*45%=259.200.000.

ở NV 5 bán : 150.000 lít rượu thuốc ,nếu ở khâu nhập khẩu DN nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thì ở NV này DN được hoàn lại thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu nhập khẩu

ở NV 6 XK 110,000 lít rượu màu vậy Dn chỉ được hoàn lại thếu tiêu thụ đặc biệt cho 50.000 lít , còn 60 lít còn lại DN ko phải nộp vì nếu khi mua ở nv 4 , giá mua bao gồm cả thuế tiêu thụ đăc biệt thì khi bán doanh nghiệp ko phải nộp .

KO SAO ĐÂU LÊN ĐÂY CHỈ ĐỂ TRAO ĐỔI THÔI MÀ , VÌ THỰC RA ĐÃ 4 NĂM MÌNH KO SỜ ĐẾN KIẾN THỨC KẾ TOÁN RÔI, MÌNH LÀM TRÁI NGÀNH MÀ , CHẮC CHẮN CÁC BẠN ĐANG HỌC SẼ CÓ KIẾN THUCCHAWCSW HƠN MÌNH. LÚC RẢNH RỖI LÊN ĐÂY CHO ĐỠ BUỒN THÔI.

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2

Không phải vậy đâu tdk ơi, NV 1 mình nộp thuế TTDDB đầu vào, là thuế mình chịu đó, NV2 mình thu hộ nhà nước thuế TTĐB từ người mua, là thuế TTĐB đầu ra, 2 số thuế này sẽ chênh nhau vì khác về giá bán.

Giả sư bạn mua 100kg thuốc lá chịu thuê TTDB là 20tr, bạn bán 50kg thuốc và thu vào 30 tr thuế TTDB, bạn sẽ phải đóng thêm : 30-20*50/100=20 tr.

Mình học sp toán ra, đang theo vb2 bên kiểm toán, thực ra chập chững bước vào thế giới này nên phải học hỏi nhiều.

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Ðề: Xin hãy giúp đỡ giải bài tập Thuế

bạn kiểm tra lại đi . thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đánh 1 lần duy nhất , nó ko như VAT là thuế đánh trên giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ, thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ được hoàn khi mua NVL chịu thuế tiêu thụ đặc để sx ra sp chịu thuế đặc biệt thì số thuế tiêu thụ đặc biệt DN nộp ở khâu NVL sẽ được hoàn lại , thuế tiêu thụ đặc biệt , thuế XNK là 1 chi phí sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế , mình nhớ ko nhầm là vậy.

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Thì vốn dĩ là đánh 1 lần duy nhất, đánh vào người tiêu dùng cuối cùng, có phải lúc đầu mình mua rượu về, mình được xem như là sử dụng đi, có phải chịu thuế TTĐB đầu vào là " xem như tạm nộp vì mua hàng chịu thuế TTĐB", sau này bán cho DN khác, mình sẽ thu hộ nhà nước 1 khoản tiền thuế TTĐB không? Và khoản thuế TTĐB đầu vào tương ứng với số hàng tiêu thụ được sẽ được khấu trừ tương ứng, vì mình không sử dụng số hàng đó, mà chuyển thuế TTĐB sang DN mua chịu không. DN đó sẽ lại chuyển thuế TTĐB 1 lần nữa đối tượng là Khách hàng.

Vậy có phải: các DN trong bài chuyển hết thuế TTĐB đầu vào sang khách hàng tiêu dùng nếu bán được hết số hàng, họ đâu có chịu thuế TTĐB lần nào đâu, nên thuế đâu bị đánh trùng !

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Ðề: Xin hãy giúp đỡ giải bài tập Thuế

k o phải vậy . số thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được cộng vào giá bán và nó sẽ ko thay đổi cho dù giá của sp đó tăng hay giảm đi, ví dụ :

DN A bán 100sp chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trị giá 100tr, VAT 10% , số thuế tiêu thụ đặc biệt là 10tr. Cho DN B vậy giá mua của DN B = (100tr+10tr)=110tr tổng tiền thanh toán trên hóa đơn =110tr+11tr=121tr. như vậy DN B mua hàng nhưng mua luôn cả thuế tiêu thụ đặc biệt và thực chất DN B đang nộp hộ cho người tiêu dùng cuối cùng .và số thuề tiêu thụ đặc biệt đó sẽ được bảo lưu cho đến tay người tiêu dùng. tiếp tục DN B bán số hàng đó cho DN C thì DN B sẽ ko phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nữa mà chỉ chuyển 10tr thuế tiêu thụ đặc cho DN C được cộng vào giá bán , Vì Vậy số thuế tiêu thụ đặc biệt đó được chuyển qua nhiều DN nhưng nó sẽ ko tăng thêm theo giá trị SP. Vậy chỉ duy nhất DN A là nộp thuế tiêu thụ đặc biệt , thuế tiêu thụ đặc biệt đánh trên sản phẩn chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khác với doanh thu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Nếu không chênh lệch thì sao có thuế TTĐB đầu ra và đầu vào chi cho mất công, tại sao phải tính khấu trừ, sao thuế nó không chuyển số thuế TTĐB đầu vào từ nguồn thẳng qua bên DN bán cuối cùng cho khỏe,rồi thu luôn 1 lần. Vì có chênh lệch về giá tính thuế TTĐB, thuế nó không chồng, không đánh 1 lúc vào 2 đối tượng trên cùng 1 mặt hàng, nhưng qua quá trình mua bán, giá lên, giá xuống, thuế TTĐB phải nộp nó sẽ thay đổi, mình dùng từ phải nộp, không dùng từ phải chiu nha.Rồi bạn giải thích sao về công thức này:

Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB

Thêm nữa:

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

=

Giá bán chưa có thuế GTGT

-

Thuế bảo vệ môi trường (nếu có) /

(1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt) <------- Thuế TTĐB phải nộp không phụ thuộc vào giá thì phụ thuộc vào cái gì?

Không có DN nào phải chịu thuế TTĐB nếu không sử dụng hàng hóa chịu thuế TTĐB, bạn có hiểu từ "phải nộp" với từ "phải chịu" không ???????

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
1

Ðề: Xin hãy giúp đỡ giải bài tập Thuế

thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ được khấu trừ khi mua NVL chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt để sx ra sp chịu thuế tiêu thụ đặc biệt , Và sẽ được hoàn thuế ở các trường hợp " trong luật thuế tiêu thụ đặc biệt " bạn tìm hiểu lại đi cái thuế đánh trên giá trị tăng thêm của sp , dịch vụ chỉ có VAT thôi. còn thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đánh duy nhất 1 lần ko đánh trồng . Ví dụ với thuốc lá DN sx thuốc lá bán ra thị trường thì DN sx thuốc lá nộp thuế tiêu thụ đặc . các đại lý và các nhà phân phối thuốc lá ko phải nộp thuế tiêu thụ đặc đó nữa . Nhưng nếu số thuốc lá đó được bán cho các vũ trường hay các dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt .thì số doanh thu của vũ trường đó có 1 phần do thuốc lá mang lại vẫn phải chụi thuế tiêu thụ đặc biệt . Nhưng số thuế này ko phải đánh cho mặt hàng thuốc lá mà đánh vào doanh thu của vũ trường đó. vì nếu đánh vào thuốc lá thì sẽ dẫn đến thuế trồng thuế . mà thuế tiêu thụ đặc biệt thì ko phải là thuế đánh trồng, Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XNK ko được khấu lại như VAT ( trừ khi mua NVL chịu thuế TTĐB về sx sp chịu thuế TTĐ vì vậy 3 loại thuế này được coi là chi phí được trừ vào thu nhập chịu thuế.

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Mình nói bạn đừng buốn, qua cách bạn cmt, mình thấy bạn chưa hiểu gì vê khái niệm khấu trừ thuế TTĐB và hoàn thuế TTĐB đâu. ở NV 5 bán : 150.000 lít rượu thuốc ,nếu ở khâu nhập khẩu DN nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thì ở NV này DN được hoàn lại thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu nhập khẩu <----- bạn tìm dùm thông tư, nghị định, văn bản nào nói cái vụ hoàn thuế TTĐB khi tiêu dùng trong nc dùm đi, bán trong nước, nếu không phải là quan hệ XK thì làm gì có vụ hoàn thuế?????????

"ở NV 6 XK 110,000 lít rượu màu vậy Dn chỉ được hoàn lại thếu tiêu thụ đặc biệt cho 50.000 lít , còn 60 lít còn lại DN ko phải nộp vì nếu khi mua ở nv 4 , giá mua bao gồm cả thuế tiêu thụ đăc biệt thì khi bán doanh nghiệp ko phải nộp " <------ chỉ đúng cái vế hoàn lại, cái vế sau thì sao ??????? Bạn phân biệt được "phải nộp" và "đã nộp" không????? Bạn bán hàng bạn thu thuế TTĐB từ công ty nào đó hoặc từ KH, bạn có nộp cho Nhà Nước không??? Như vậy có tính là "phải nộp" như mình nói không. Số thuế này phải tính ra, nộp riêng, sau đó xin hoàn, sau khi đã trừ đi phần được khấu trừ. Mình nói tới đây thôi, muốn hiểu cho thật rõ thì bạn phải tự tìm hiểu, đừng đưa những nhận định chủ quan thay cho văn bản luật pháp. Riêng thuế TTĐB, mình mất 2 tuần để tìm hiểu nó, lê la trên diễn đàn, 9 người 10 ý. Chân lý trong tim, khi hiểu nó rồi thì ai nói cũng vậy cả !!

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Ðề: Xin hãy giúp đỡ giải bài tập Thuế

ĐVT: triệu đồng

1, Tính giá CIF của đơn hàng: 0,002*120.000+144.000*0,02= 3120

Thuế NK: 3120*20%= 624

Thuế tiêu thụ đặc biệt: (3120+624)*45%=1684,8

Thuế GTGT: (3120+624+1684, *10%= 542,88

Nợ 152:5428,8

Nợ 1331: 542,88

Có 331: 3120

Có 3333: 624

Có 3332: 1684,8

Có 33312: 542,88

Hình hiện nay để hàng được thông quan thì phải nộp thuế luôn thì phải (trừ …)

Nợ 333… Có 111/112

2, Bán hàng

Nợ 331: 1320

Có 511: 0,06*20.000= 1200

Có 33311: 120

Nợ 632:

Có 152:

3, Xuất kho sản xuất rượu

Nợ 154:

Có 152:

4, Mua rượu thuốc

Nợ 156: 2800 (gồm cả tiền Thuế TTĐ

Nợ 1331: 280

Có 331: 3080

5, Bán rượu thuốc

Thuế TTĐB: 22000/1,1/*25%= 5000 (tính theo DT)

Nợ 331: 22000

Có 511: 20000

Có 33311: 2000

Nợ 511: 5000

Có 3332: 5000

Nợ 632:

Có 154:

Chỗ này cũng được khấu trừ thuế như nghiệp vụ 6 cho 75000 lít rượu nhập nhé

6, Xuất khẩu rượu

Theo giá CIF: 2,1*110000*0,02= 4620

Theo giá FOB: 4620- 0,002*110000= 4400

Thuế XK: 4400*2%= 88 (tính theo DT giá FO

Nợ 331: 4620

Có 511: 4620

Có 33311: 0

Nợ 511: 88

Có 3333: 88

Nợ 632:

Có 154:

Có 156:

Trường hợp này sẽ được hoàn thuế TTĐB và thuế NK của 25000 lít rượu nhập ban đầu

Nợ 1388/Có 711

7, Bán 20000 lít? (số dư rượu tại thời điểm này chỉ còn 10000 lít, nên mình tính theo 10.000 lít)

Nợ 331

Có 511: 0,05*10000= 500

Có 33311: 50

Nợ 511: 125

Có 3332: 500*25%= 125

Mọi người cùng tham khảo nhé

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4

Ðề: Xin hãy giúp đỡ giải bài tập Thuế

Nếu ở Nv2 DN được hoàn lại thuế tiêu thụ đặc biệt khi hàng nhập khẩu đó mang đi xuất khẩu . có nghĩa là nếu số NVL đó DN nhập khẩu rồi bán lại cho khu chế xuất hay xuất khẩu ( như ở NV 6 XK 110lit rượu thuốc thì DN được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu cho số rượu 40 độ sx ra rượu thuốc thì số thuế nộp lúc mua vào sẽ được hoàn lại,có nghĩa là chỉ được hoàn thuế tiêu thụ đặc và thuế nhập khẩu cho số rượu 40 độ dùng để Sx ra 50 lít rượu thuốc mang đi xuất khẩu còn 60 lít mua trong nước rồi mang đi xuất khẩu thì ko , tại sao đề bài lại cho thêm cái giá xuất kho FIFO là để tách mặt hàng ra còn nếu bán bình thường trong nước thì ko). vì thuế đã công nhận khoản đó là chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế." giảm trừ doanh thu" thuế tiêu thụ đặc biệt ko có chuyện lấy đầu ra trừ đầu vào như VAT để xác định số thuế phải nộp,(trừ trường hợp NVL dùng để sx) Nếu vẫn 1 mặt hàng đó bạn xác định 2 lần thuế tiêu thụ đặc biệt thì đảm bảo là sai. khi DN A bán hàng cho DN B vở giá bán chưa VAT 110tr , thuế tiêu thụ đăc biệt 10% , thì kế toán bên B biết ngay rằng thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng này là 10tr, nó nằm trong giá bán chưa thuế VAT của DN A. Tất nhiên khi DN B mua số hàng của DN A phải có đủ chứng từ chứng minh hàng đó DN A đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, DN B ko phải nộp , mình VD; DN A bán 100sp cho DN B trị giá 100tr thuế TTĐB 10% ,VAT 10% vậy giá bán chưa VAT = 110tr, vẫn số hàng này DN lại tiếp tục kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất 10% vậy => tổng giá bán chưa VAT = 111tr, vậy để xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của DN B bạn lấy 11tr-10tr =1tr . Cái này chỉ có VAT mới tính vậy, Còn thuế tiêu thụ đặc biệt ko đánh 2 lần trên 1 sp

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Bạn ngoan cố thiệt, đọc chỗ này dùm cho kỹ tí đi, đã bao giờ tìm hiểu thuế TTĐB chưa, hay nghe ngta truyền miệng

- Tại điều 8 Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 nêu trên hướng dẫn:

“Điều 8. Khấu trừ thuế

Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nếu có chứng từ hợp pháp thì được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ở khâu sản xuất. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu sử dụng để sản xuất ra hàng hóa chịu thuế TTĐB xuất bán.

Việc khấu trừ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện khi kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo công thức sau:

Số thuế TTĐB phải nộp

=

Số thuế TTĐB phải nộp của hàng chịu thuế TTĐB xuất kho tiêu thụ trong kỳ

-

Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng xuất kho tiêu thụ trong kỳ

Có phải mình đã nói: "Như vậy có tính là "phải nộp" như mình nói không. Số thuế này phải tính ra, nộp riêng, sau đó xin hoàn, sau khi đã trừ đi phần được khấu trừ."

Bạn lại còn: " thuế tiêu thụ đặc biệt ko có chuyện lấy đầu ra trừ đầu vào như VAT để xác định số thuế phải nộp "

Bạn xem cho kĩ cái cmt chưa, mình nói là đầu ra - đầu vào được khấu trừ, có gì cứ liên hệ chi cục thuế để hỏi, mình thi môn này, lê la diễn đàn, cảm thấy không chắc chắn, mới phải gọi điện lên trên đó nhờ hướng dẫn... Đừng bao giờ suy luận nếu không tìm hiểu văn bản luật pháp.

Xem lại " hoàn và khấu trừ" với thuế TTĐB, xem lại "đã nộp" và "phải nộp", cũng xem lại dùm cái cmt của bạn mà mình trích dẫn bên trên , xem coi nó đúng chỗ nào không . Bạn nói mình hiểu thuế TTĐB chồng 2 lần đúng không, trích dẫn cmt mình ra xem nào.

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0

Ðề: Xin hãy giúp đỡ giải bài tập Thuế

oh! mình có bảo ko được khấu trừ đâu . mình vẫn luôn nói thuế tiêu thụ chỉ được khấu trừ khi DN mua NVL chịu thuế tiêu thụ đặc về sx ra hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc thì DN được khấu trừ lại phần thuế tiêu thụ đã nộp ở khâu mua NVL , và khi DN sản xuất ra hàng đó và bán ra thị trường thì DN đó phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt , và DN mua lại sp đó ko phải nộp nữa .nó hoàn toàn khác với VAT đấy chứ VAT sẽ đánh cho đến khi nào đến tay người tiêu dùng, cái việc DN mau NVL chịu thuế TTĐB để SX ra sp chịu thuế tiêu thụ đặc biệt việc đánh thuế này thộc 2 đối tượng khác nhau , cái trích dẫn của bạn là đúng nhưng bạn hiểu nó như thế nào thì lại khác, Nó chỉ được khấu trừ ở khâu sx còn khâu tiêu thụ thì ko . có nghĩa là DN mua sp của DN sx ra sp chịu thuế TTĐB sẽ ko phải kê khai và nộp nữa . chỉ có DN sx sp đó thì phải nộp. và nó là khoản giảm trừ Doanh thu

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Ðề: Xin hãy giúp đỡ giải bài tập Thuế

2 bác tranh luận sôi nổi ghê, em đọc mấy cmt của 2 bác thấy bác tdk hình như mù mờ về thuế TTDB...giải bt chả ra sao, còn sai lầm quá trời về hoàn thuế, khấu trừ + phải nộp. Bữa thầy e giải bài thi, rõ ràng có khái niệm khấu trừ và hoàn thuế bình thường, số thuế TTDB phải nộp thêm = số thuế TTDB đầu ra - đầu vào được khấu trừ đồng thời hoàn thuế TTDB + NK tương ứng với số NVL tương ứng.

Bác tdk nhầm chỗ là phải nộp và phải chịu, cho dù bác nộp thuế NVL đầu vào rồi, đến lúc bác làm sản phẩm, bác bán cho ng khác, bác thu được 1 số thuế TTDB > thuế TTDB đầu vào được khấu trừ, thì bác phải nộp thêm số chênh lệch, cái này là phải nộp như bác enemy đã nói,nếu không xét các TH hoàn thuế, giả sử toàn bộ sp đều được tiêu thụ trong nước thì toàn bộ NVL được khấu trừ, lúc này cứ đầu ra - đầu vào. Lúc này nó y chang VAT.

Vì cái này mà lớp rớt quá chừng, khấu trừ và hoàn thuế...

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4

thì đùng là vậy, ở bài kia số rượu 40 độ mang vào sx ra rượu thuốc thì được khấu trừ , còn số mang đi bán thì không , và DN ko phải nộp thuế TTĐB ở khâu bán đó nữa. còn nếu thuế VAT thì lúc bán ra vẫn phải nộp và để xác định số thuế VAT phải nộp là lấy 333-133 . thuế tiêu thụ ĐB cũng vậy nhưng nó chỉ sảy ra ở khâu mua NVL và sx ra sp . nếu mình sx ra sp chịu thuế TTĐB và mình đã nộp thuế , bạn mua về khi bán bạn vẫn kê khai và nộp thuế là sai,

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

ý bác là nghiệp vụ 2 ak. Nếu là nghiệp vụ 2 thì DN không được khấu trừ thuế đầu vào là đúng (hoặc hoàn thuế đầu vào nếu đã nộp thuế lúc mua)

Điều kiện được khấu trừ thuế đầu vào:

1. Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu

2. Hàng hoá là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu

Vậy chỉ được khấu trừ/hoàn thuế ở nghiệp vụ 5,6 cho 100.000 lít rượu nhập ban đầu

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
5

Ðề: Xin hãy giúp đỡ giải bài tập Thuế

thì chính xác là vậy, Nó khác hoàn toàn VAT chứ , thuế TTĐB ko đánh vào giá trị tăng thêm ở khâu tiêu thụ , có nghĩa nếu bán hàng chỉ duy nhất 1 DN nộp và nộp 1 lần , và những DN mua sau ko phải nộp nữa . vì khoản thuế nộp ban đầu + vào giá bán. Nên ở NV bán XK 150 lít rượu thuốc phải tách lấy ra 50 lít để tìm ra số rượu 40 độ đưa vào sx ra 50 lít rượu thuốc đó rồi kê khai khấu trừ còn lại là 60 lít thì ko được ,vì giá mua chưa VAT nhưng đã có thuế TTĐB nhưng thuế này ko phải DN nộp mà bên bán đã nộp , vì DN xuất kho theo PP FIFO vì vậy số rượu bán ra sẽ lấy từ rượu SX ra cho đến hết rồi mới lấy đến số rượu mua ở NV4. vì DN sx đực 200 lít rượu thuốc nhưng đã bán mất 150 lít còn lại 50 lít tồn kho mang đi xuất khẩu . vậy DN được khấu trừ thuế tiêu thụ ĐB cho số rượu thuốc SX ra 200 lít rượu thuốc và hoàn lại thuế nhập khẩu cho số rượu 40 độ dùng để sx ra 50 lít rượu thuốc xuất khẩu

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
6

Ðề: Xin hãy giúp đỡ giải bài tập Thuế

thế kết thúc vấn đề ở đây được rồi, chủ topic này ghê thật tạo 1 quả bom rồi chạy đi cho các bác tranh luận nhau kinh quá:-"

6 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4

Ðề: Xin hãy giúp đỡ giải bài tập Thuế

Thì cũng chỉ nói chuyện thôi mà , thực ra mình cũng hiểu được nhiều điều khi lên đây . vì lâu mình ko làm kế toán đã 4 năm rồi nên kiến thức đôi khi ko còn nhớ hoặc đã lỗi thời . lên đây để trao đổi học hỏi giúp đỡ nhau và hoàn thiện mình . đó là mục đích và cũng như giá trị và lợi ích của diễn đàn mang lại , Chúc mọi người trên diễn đàn 1 ngày mới vui vẻ . mình phải làm việc đã . Cám ơn vì những ý kiến đóng góp và kiến thức mà các bạn mang lại no1.hunter nói: ↑ thế kết thúc vấn đề ở đây được rồi, chủ topic này ghê thật tạo 1 quả bom rồi chạy đi cho các bác tranh luận nhau kinh quá:-" Click to expand...

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Ðề: Xin hãy giúp đỡ giải bài tập Thuế

Ok tdk và no1, mình sẽ nghiên cứu lại chỗ mua hàng về xuất bán thẳng không qua chế biến xem thuế TTĐB nó ntn nhé. Cảm ơn 2 bạn

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
1

Ðề: Xin hãy giúp đỡ giải bài tập Thuế

Cảm ơn cả nhà đã cho những lời giải thật ý nghĩa cảm ơn rất nhiều nhé

---------- Post added at 10 3 ---------- Previous post was at 10:15 ----------

tại mình mà cả nhà tranh cãi sứt mẻ tình cảm sorry nha , mình ko biết làm nên mình nhờ sự giúp đỡ mọi người nên mình chả giám ý kiến cò gì hết à

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Kế toán ngành đặc thù Kế toán ngành khác , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading