Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

file csv:

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Online+Shoppers+Purchasing+Intention+Dataset

  • Phân tích dữ liệu khám phá (EDA - Exploratory Data Analysis): Thống kê mô tả, Trực quan hóa dữ liệu
  • Chọn lựa thuộc tính (Feature Selection)
  • Huấn luyện mô hình (Train Model)
  • Đánh giá mô hình (Evaluating the model)
  • Tối ưu hóa tham số mô hình (Performing Hyper Parameter Tuning on the model).
  • Diễn giải kết quả từ mô hình (Interpreting the model results).0 hữu ích 0 bình luận 551 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ python-3.x python csv matplotlib , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading