Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

mình có 1 bảng giá trị trong đó muốn giữ lại 2 giá trị, còn lại xóa hết. Chẳng hạn như thế này:

311280 NULL 882500

311280 NULL 882500

311280 NULL 882500

311280 NULL 882527

311280 NULL 882527

311280 NULL 882527

311280 NULL 882540

311280 NULL 882540

312240 NULL 882610

312240 NULL 882610

312240 NULL 882610

312240 NULL 882620

mình muốn giữ lại thì làm sao

0 hữu ích 0 bình luận 272 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ xóa dữ liệu ngoại trừ , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading