Xử lí hàng đã xuất đi nhưng hóa đơn chưa về ?


5
4
Nguyễn Gia Anh
4 năm trước

Trời ui, em hỏi chút.

Hàng về và xuất đi rùi nhưng hoá đơn chưa về, hàng từ năm 2014.

Giờ lấy hoá đơn được không, hay lập bảng kê thì ai có mẫu cho em xin được không ?

Hữu ích 5 Yêu thích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


1
Nguyễn An Nguyên
4 năm trước

Khi nhập kho hàng không có hóa đơn thì tính theo giá tạm tính.

Nếu hàng không có hóa đơn là một chuyện, nếu hàng mất hoá đơn lại khác  

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung