Xử lý các hóa đơn đầu vào đã bị mất khi làm lại báo cáo tài chính ?


1
5
Đỗ Lan Anh
3 năm trước

Trường hợp người mua làm mất nhiều hóa đơn mua hàng của những năm 2010 2011 mà không xin lại được, những mặt hàng đó đã xuất bán hết rồi, giờ công ty em muốn làm lại BCTC và sổ sách từ đầu tới giờ thì phải làm thế nào với những mặt hàng đã xuất mà mất đầu vào đó ạ?

Hữu ích 1 Yêu thích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


4
Bùi Cao Bách
3 năm trước

1. Làm TB mất hóa đơn gửi bác thuế, sau đó Liên hệ bên bán để sao y liên 1 hạch toán kê khai. Chờ bác thuế có QĐ phạt thì nộp phạt.

2. Nếu 1 không thực hiện được thì:

2.1 Nếu hóa đơn bị mất đã kê khai => Kê khai điều chỉnh bổ sung để bỏ hóa đơn đó ra, nếu PS thuế phải nộp thì vui long mang tiền nộp thuế và nộp lãi chậm nộp.

2.2 Tiền hành lập bảng kê 01/TNDN or kiếm hóa đơn bán lẻ (hóa đơn mấy bác hàng tạp hóa hay viết ý) => Mục đích chứng minh DN có đầu vào để SXKD or xuất bán. Tránh bị quy tội xuất hóa đơn khống, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung