Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Xử lý số liệu kế toán cũ làm hàng tồn kho bị sai ?

Nguyễn Minh Huy
· 21:19 16/12/2015
3 ngày trước

Em đang gặp kho khăn trong việc xuất nhập tồn số lượng vì mình vào làm thì bạn làm cũ làm sai mình phải làm lại tư đầu.

Mọi người có cách nào guíp mình với dữ liệu thì không có mấy minh phải làm sao?

Gíup mình với nhe!  

2 hữu ích 0 bình luận 1.1k xem chia sẻ
Trần Lan Hà
· 21:19 16/12/2015
21:19:27 16/12/2015
Kiểm kê lại tất cả hàng tồn, lập biên bản kiểm kê, đánh giá lại giá trị hàng tồn.  
4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
Trần Hồng Công
· 21:19 16/12/2015
21:19:27 16/12/2015
Bạn căn cứ vào các phiếu nhập,phiếu xuất của các tháng trước.nếu chênh lệch bạn hãy trình lên sếp sau đó tìm cách giải quyết  
3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hàng tồn kho xử lý số liệu kế toán tồn kho , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm