Xuất hóa đơn vào khu chế xuất có cần khai hải quan không ?


9
2
Tạ Bách Tùng
4 năm trước

Bên em có cung cấp và lắp đặt thiết bị điện cho 1 công ty trong khu chế xuất và xuất hóa đơn 0%. Vậy cho em hỏi, bên em có cần khai Hải quan không ạ ?

Hữu ích 9 Yêu thích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


3
Trịnh Thu Việt
4 năm trước

Điều 16 khoản 2:

Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:

Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:

- Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu dịch vụ, phần mềm qua phương tiện điện tử thì không cần có tờ khai hải quan. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ, phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

- Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

- Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay).

Như vậy trường hợp này phần thiết bị vẫn lập tờ khai hải quan bình thường

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung