IT <code> [Câu hỏi]

78
hữu ích
4trả lời
19k xem

Tại sao một cơ sở dữ liệu luôn được đại diện với một hình trụ? [đóng cửa]?

Câu hỏi này được đưa ra hôm nay và tôi không thể tìm thấy bất kỳ câu trả lời lịch sử nào về lý do tại sao một cơ sở dữ liệu luôn được biểu diễn dưới dạng hình trụ. Tôi hy vọng ai đó trong thế giới ngăn xếp sẽ biết tại sao và…
76
hữu ích
2trả lời
20k xem

PushState và SEO?

Nhiều người đã nói, hãy sử dụng PushState chứ không phải hashbang. Điều tôi không hiểu là, làm thế nào bạn có thể thân thiện với công cụ tìm kiếm mà không sử dụng hashbang? Có lẽ nội dung PushState của bạn được tạo bởi…
383
hữu ích
8trả lời
372k xem

Làm cách nào để tôi thực thi lệnh và nhận đầu ra của lệnh trong C ++ bằng POSIX?

Tôi đang tìm cách để có được đầu ra của một lệnh khi nó được chạy từ bên trong một chương trình C ++. Tôi đã xem xét việc sử dụng hàm system (), nhưng điều đó sẽ thực thi một lệnh. Đây là một ví dụ về những gì tôi đang tìm…
87
hữu ích
7trả lời
125k xem

Đặt lại mảng C int về 0: cách nhanh nhất?

Giả sử rằng chúng ta có a T myarray[100]với T = int, int unsign, long long int hoặc unsign long long int, cách nhanh nhất để đặt lại tất cả nội dung của nó về 0 (không chỉ để khởi tạo mà còn đặt lại nội dung nhiều lần trong…
85
hữu ích
24trả lời
187k xem

Làm cách nào để mở một tab mới bằng Selenium WebDriver?

Làm cách nào để mở một tab mới trong trình duyệt Firefox hiện có bằng Selenium WebDriver (còn gọi là Selenium 2)?
1696
hữu ích
42trả lời
986k xem

Làm cách nào để tạo tệp Excel (.XLS và .XLSX) trong C # mà không cần cài đặt Ms Office? [đóng cửa]?

Làm cách nào tôi có thể tạo Bảng tính Excel bằng C # mà không yêu cầu cài đặt Excel trên máy đang chạy mã?
379
hữu ích
31trả lời
383k xem

Không có mô-đun có tên pkg_resource?

Tôi đang triển khai ứng dụng Django cho máy chủ dev và gặp lỗi này khi chạy pip install -r requirements.txt: Traceback (most recent call last): File "/var/www/mydir/virtualenvs/dev/bin/pip", line 5, in <module>…
84
hữu ích
5trả lời
4.2k xem

Kế thừa và đệ quy?

Giả sử chúng ta có các lớp sau: class A { void recursive(int i) { System.out.println("A.recursive(" + i + ")"); if (i > 0) { recursive(i - 1); } } } class B…
807
hữu ích
37trả lời
422k xem

Làm cách nào để kiểm tra phiên bản iOS?

Tôi muốn kiểm tra xem iOSphiên bản của thiết bị có lớn hơn 3.1.3 tôi đã thử những thứ như: [[UIDevice currentDevice].systemVersion floatValue] nhưng nó không hoạt động, tôi chỉ muốn một: if (version > 3.1.3) {…
337
hữu ích
19trả lời
801k xem

Cách kích hoạt tải xuống tệp khi nhấp vào nút HTML hoặc JavaScript?

Điều này thật điên rồ nhưng tôi không biết làm thế nào để làm điều này và vì mức độ phổ biến của các từ này, thật khó để tìm thấy những gì tôi cần trên các công cụ tìm kiếm. Tôi nghĩ rằng đây là một câu trả lời dễ dàng. Tôi…
79
hữu ích
11trả lời
253k xem

CSS: làm cách nào để tạo khoảng cách giữa các hàng trong bảng?

Có nghĩa là làm cho bảng kết quả trông giống như thế này: [=== ROW ===] [=== ROW ===] [=== ROW ===] [=== ROW ===] ... Và hơn thế nữa: [=== ROW ===] [=== ROW ===] [=== ROW ===] [=== ROW ===] Tôi đã…
80
hữu ích
12trả lời
135k xem

Truyền nhiều biến trong @RequestBody cho bộ điều khiển Spring MVC bằng Ajax?

Có cần thiết phải bọc trong một đối tượng ủng hộ? Tôi muốn làm điều này: @RequestMapping(value = "/Test", method = RequestMethod.POST) @ResponseBody public boolean getTest(@RequestBody String str1, @RequestBody String…
133
hữu ích
9trả lời
125k xem

Bao gồm antiforgerytoken trong bài ajax ASP.NET MVC?

Tôi gặp sự cố với AntiForgeryToken với ajax. Tôi đang sử dụng ASP.NET MVC 3. Tôi đã thử giải pháp trong các cuộc gọi jQuery Ajax và Html.AntiForgeryToken () . Sử dụng giải pháp đó, mã thông báo hiện đang được thông qua: var…
79
hữu ích
10trả lời
184k xem

Chuyển đổi JSONarray thành ArrayList?

Tôi đang tải xuống một chuỗi JSON và chuyển đổi nó thành JSONArray. Tôi sẽ đưa nó vào một listview và cần có thể xóa khỏi listview đó sau đó và vì JSONArray không có phương thức .remove (Cảm ơn Obama), tôi đang cố gắng chuyển…
297
hữu ích
17trả lời
666k xem

Làm cách nào để tránh sự chia rẽ của lỗi số 0 do lỗi trong SQL?

Tôi có thông báo lỗi này: Msg 8134, Cấp 16, Trạng thái 1, Dòng 1 Chia không có lỗi. Cách tốt nhất để viết mã SQL là gì để tôi sẽ không bao giờ gặp lại thông báo lỗi này nữa? Tôi có thể làm một trong những điều…

15 30 50 mỗi trang