IT <code> - Tag activity-lifecycle [Câu hỏi]

136
hữu ích
12trả lời
177k xem

Chính xác phương thức Activity.finish () đang làm gì?

Tôi đang phát triển các ứng dụng Android trong một thời gian và đã theo dõi rất nhiều bài viết về vòng đời hoạt động và vòng đời của ứng dụng. Tôi biết Activity.finish()phương thức gọi một nơi nào đó trên đường đến…
357
hữu ích
14trả lời
195k xem

Xóa một hoạt động khỏi ngăn xếp lịch sử?

Ứng dụng của tôi hiển thị hoạt động đăng ký vào lần đầu tiên người dùng chạy ứng dụng, trông giống như: ActivitySplashScreen (chào mừng bạn đến với trò chơi, đăng ký tài khoản?) ActivitySplashScreenSignUp (tuyệt vời,…
73
hữu ích
3trả lời
41k xem

Là onResume () được gọi trước onActivityResult ()?

Đây là cách ứng dụng của tôi được trình bày: người dùng onResume () được nhắc đăng nhập Nếu người dùng đăng nhập, anh ta có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng 3. Nếu người dùng đăng xuất bất cứ lúc nào, tôi muốn nhắc đăng…