IT <code> - Tag alignment [Câu hỏi]

351
hữu ích
17trả lời
715k xem

Làm cách nào để căn chỉnh 3 div (trái / giữa / phải) bên trong div khác?

Tôi muốn có 3 div được căn trong một div container, đại loại như thế này: [[LEFT] [CENTER] [RIGHT]] Container div rộng 100% (không có chiều rộng được đặt) và div div sẽ vẫn ở giữa sau khi thay đổi kích thước…
79
hữu ích
8trả lời
628k xem

Cố gắng căn chỉnh nút html ở giữa trang của tôi?

Tôi đang cố gắng căn chỉnh một nút HTML chính xác ở giữa trang bất kể trình duyệt được sử dụng. Nó nổi bên trái trong khi vẫn ở trung tâm dọc hoặc ở đâu đó trên trang như ở đầu trang, v.v. Tôi muốn nó được cả hai chiều dọc…
79
hữu ích
6trả lời
187k xem

CSS - Tạo div thẳng hàng theo chiều ngang?

Tôi có một div container với chiều rộng và chiều cao cố định, với tràn: ẩn. Tôi muốn một hàng ngang của float: div div bên trong container này. Các div được thả nổi bên trái sẽ tự nhiên đẩy lên 'dòng' bên dưới sau khi chúng…
86
hữu ích
4trả lời
74k xem

Các biến ngăn xếp có được căn chỉnh bởi GCC __attribution __ ((căn chỉnh (x))) không?

tôi có đoạn mã sau: #include <stdio.h> int main(void) { float a[4] __attribute__((aligned(0x1000))) = {1.0, 2.0, 3.0, 4.0}; printf("%p %p %p %p\n", &a[0], &a[1], &a[2],…
74
hữu ích
6trả lời
299k xem

Làm cách nào để căn chỉnh chân trang (div) xuống cuối trang? [bản sao]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Làm thế nào để bạn có được chân trang ở cuối trang web? 24 câu trả lời…
1598
hữu ích
38trả lời
897k xem

Làm cách nào để căn chỉnh các hộp kiểm và nhãn của chúng luôn có trình duyệt chéo?

Đây là một trong những vấn đề nhỏ về CSS làm tôi khó chịu. Làm thế nào để mọi người xung quanh Stack Overflow sắp xếp theo chiều dọc checkboxesvà trình duyệt chéolabels nhất quán của họ ? Bất cứ khi nào tôi căn chỉnh chúng…
73
hữu ích
7trả lời
112k xem

Làm cách nào tôi có thể căn chỉnh văn bản trong các cột bằng Console.WriteLine?

Tôi có một loại hiển thị cột, nhưng hai cột cuối dường như không được căn chỉnh chính xác. Đây là mã tôi có tại thời điểm này: Console.WriteLine("Customer name " + "sales " + "fee to be paid "…
3081
hữu ích
25trả lời
2.1m xem

Đặt di động và không gian di động trong CSS?

Trong bảng HTML, cellpaddingvà cellspacingcó thể được đặt như thế này: <table cellspacing="1" cellpadding="1"> Làm thế nào cùng có thể được thực hiện bằng CSS?
122
hữu ích
9trả lời
140k xem

Sắp xếp các mục trong bảng ngăn xếp?

Tôi đã tự hỏi nếu tôi có thể có 2 điều khiển trong StackPanel định hướng theo chiều ngang để mục bên phải được neo vào bên phải của StackPanel. Tôi đã thử cách sau nhưng không được: <StackPanel…
127
hữu ích
5trả lời
29k xem

Xếp chồng Divs từ dưới lên trên?

Khi nối divs vào a divvới chiều cao cố định, div con sẽ xuất hiện từ trên xuống dưới, dán ở viền trên cùng. ┌─────────────────────────┐ │ Child Div 1 │ │ Child Div 2 │ │…
124
hữu ích
6trả lời
186k xem

Python: Định dạng chuỗi đầu ra, căn lề phải?

Tôi đang xử lý tệp văn bản chứa tọa độ x, y, z 1 128 1298039 123388 0 2 .... mỗi dòng được phân định thành 3 mục bằng cách sử dụng words = line.split() Sau khi xử lý dữ liệu, tôi cần ghi…
69
hữu ích
5trả lời
133k xem

Làm thế nào để dán nhãn cho mỗi phương trình trong môi trường sắp xếp?

Tôi tự hỏi làm thế nào để nhãn mỗi phương trình trong môi trường sắp xếp? Ví dụ \begin{align} \label{eq:lnnonspbb} \lambda_i + \mu_i = 0 \\ \mu_i \xi_i = 0 \\ \lambda_i [y_i( w^T x_i + b) - 1 + \xi_i] = 0 \end{align}…
88
hữu ích
6trả lời
94k xem

Ngang ngang = Kéo dài, MaxWidth và Căn trái cùng một lúc?

Điều này có vẻ như nó sẽ dễ dàng nhưng tôi đã bối rối. Trong WPF, tôi muốn một TextBox trải dài theo chiều rộng của nó, nhưng chỉ đến chiều rộng tối đa. Vấn đề là tôi muốn nó được để lại hợp lý trong cha mẹ của nó. Để làm cho…
1231
hữu ích
42trả lời
1.3m xem

Làm cách nào để căn giữa một div theo chiều dọc cho tất cả các trình duyệt?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Làm thế nào để div trung tâm theo chiều dọc? 17 câu trả lời Tôi muốn tập…
85
hữu ích
4trả lời
246k xem

Nút căn chỉnh ở dưới cùng của div bằng CSS?

Tôi muốn căn chỉnh nút của tôi ở góc dưới bên phải của div của tôi. Làm thế nào tôi có thể làm điều đó? Css hiện tại của div: float: right; width: 83%; margin-right: 0px; font-family: Arial,…

15 30 50 mỗi trang