IT <code> - Tag angularjs [Câu hỏi]

78
hữu ích
5trả lời
223k xem

Angularjs tải tập tin đơn giản khiến bộ định tuyến chuyển hướng?

HTML: <a href="mysite.com/uploads/asd4a4d5a.pdf" download="foo.pdf"> Tải lên có được một tên tệp duy nhất trong khi tên thật được giữ trong cơ sở dữ liệu. Tôi muốn nhận ra một tập tin tải xuống đơn giản. Nhưng đoạn…
121
hữu ích
13trả lời
112k xem

Bộ điều khiển không phải là một chức năng, không xác định, trong khi xác định bộ điều khiển trên toàn cầu?

Tôi đang viết một ứng dụng mẫu bằng angularjs. tôi gặp một lỗi được đề cập dưới đây trên trình duyệt chrome. Lỗi là Lỗi: [ng: areq]…
655
hữu ích
8trả lời
497k xem

Làm cách nào để lặp lại các khóa và giá trị bằng ng-repeat trong AngularJS?

Trong bộ điều khiển của tôi, tôi có dữ liệu như: $scope.object = data Bây giờ dữ liệu này là từ điển với các khóa và giá trị từ json. Tôi có thể truy cập thuộc tính với object.nametrong mẫu. Có cách nào để tôi có thể…
379
hữu ích
5trả lời
206k xem

AngularJS khác với jQuery như thế nào?

Tôi chỉ biết một thư viện js và đó là jQuery . Nhưng các lập trình viên khác của tôi trong nhóm đang thay đổi AngularJS làm thư viện mặc định của họ trong dự án mới. Tôi không biết gì về nó. Nó khác với jQuery như thế…
76
hữu ích
2trả lời
35k xem

Lọc một lặp đi lặp lại 1,2 góc với theo dõi trên phạm vi bởi một thuộc tính boolean?

Tôi đang cố gắng lọc một số mục danh sách dựa trên giá trị của thuộc tính boolean, nhưng cho dù tôi có làm gì thì toàn bộ danh sách vẫn luôn được hiển thị. Một vài trong số những điều tôi đã thử đã bị phá vỡ đến mức không có…
148
hữu ích
8trả lời
120k xem

Angularjs: ng-src tương đương với hình nền: url (')?

Trong angularjs, bạn có thẻ ng-src có mục đích là bạn sẽ không nhận được lỗi cho một url không hợp lệ trước khi angularjs đánh giá các biến được đặt ở giữa {{và }}. Vấn đề là tôi sử dụng khá nhiều DIV với một…
310
hữu ích
10trả lời
207k xem

Làm thế nào để xem sâu một mảng trong angularjs?

Có một mảng các đối tượng trong phạm vi của tôi, tôi muốn xem tất cả các giá trị của từng đối tượng. Đây là mã của tôi: function TodoCtrl($scope) { $scope.columns = [ { field:'title', displayName: 'TITLE'},…
246
hữu ích
23trả lời
385k xem

Làm cách nào tôi có thể kiểm tra phiên bản Angular nào tôi đang sử dụng?

Làm cách nào tôi có thể biết phiên bản Angular nào tôi đang sử dụng? Tôi đã thử: angular --version angular --v angular -version angular -v nhưng có được -bash: angular: command not found Tôi biết yeoman…
72
hữu ích
6trả lời
169k xem

Chuyển hướng đến Trang mới trong AngularJS bằng $ location?

Tôi đang thử nghiệm với vị trí AngularJS $ sau đây. Tôi không có vấn đề gì với điều này. Chỉ muốn kiểm tra xem chuyển hướng có hoạt động hay không: HTML <body data-ng-controller="MainCtrl"> Hello {{name}}!…
155
hữu ích
36trả lời
131k xem

Không thể tìm thấy mô-đun '../build/Release/bson'] mã: 'MODULE_NOT_FOUND'} js-bson: Không thể tải tiện ích mở rộng c ++ bson, sử dụng phiên bản JS thuần túy?

Tôi nhận được lỗi dưới đây: { [Error: Cannot find module '../build/Release/bson'] code: 'MODULE_NOT_FOUND' } js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version Dưới đây là chi tiết phiên bản của…
89
hữu ích
3trả lời
44k xem

Bất cứ ai cũng có thể giải thích sự khác biệt giữa ràng buộc dữ liệu một chiều và ràng buộc dữ liệu hai chiều của Angular?

Tôi hơi mơ hồ về các khái niệm này, Nếu tôi xây dựng hoàn toàn cùng một ứng dụng ToDo trong AngularJS và ReactJS --- điều gì khiến React ToDo sử dụng liên kết dữ liệu một chiều so với liên kết dữ liệu hai chiều của…
541
hữu ích
26trả lời
414k xem

Làm cách nào để đặt thuộc tính giá trị trong các tùy chọn ng của AngularJS?

Đây là những gì dường như đang làm phiền rất nhiều người (bao gồm cả tôi). Khi sử dụng lệnh ng-optionstrong AngularJS để điền vào các tùy chọn cho <select>thẻ, tôi không thể tìm ra cách đặt giá trị cho một tùy chọn.…
558
hữu ích
7trả lời
632k xem

AngularJS chuyển dữ liệu đến yêu cầu $ http.get?

Tôi có một chức năng thực hiện một yêu cầu POST POST. Mã được chỉ định dưới đây. Điều này hoạt động tốt. $http({ url: user.update_path, method: "POST", data: {user_id: user.id, draft: true} }); Tôi có một…
113
hữu ích
5trả lời
76k xem

Cập nhật biến phạm vi cha mẹ trong góc?

Tôi có hai bộ điều khiển một bọc trong một cái khác. Bây giờ tôi biết phạm vi con kế thừa các thuộc tính từ phạm vi cha nhưng có cách nào để cập nhật biến phạm vi cha? Cho đến nay tôi đã không đi qua bất kỳ giải pháp rõ…
322
hữu ích
1trả lời
297k xem

Tài liệu của AngularJS app.run ()?

Làm thế nào và ở đâu được app.run()sử dụng? Sau định nghĩa mô-đun, sau app.config()hay sau app.controller()? Tôi đang áp dụng BreezeJS Angular Q , hỏi xem một số mã nhất định có thể chạy trong app.run()hàm không.…

15 30 50 mỗi trang