IT <code> - Tag css3 [Câu hỏi]

71
hữu ích
11trả lời
50k xem

Box-Shadow trên IE9 không kết xuất bằng CSS chính xác, hoạt động trên Firefox, Chrome?

Tôi đang cố gắng mô phỏng một loại hộp phương thức nổi nhưng gặp sự cố với IE9 và việc thực hiện bóng hộp của nó. Đây là tóm tắt về mã tôi đang sử dụng có thể nhân đôi vấn đề: <html> <head>…
118
hữu ích
5trả lời
276k xem

CSS - Làm cách nào để tạo kiểu cho nhãn nút radio đã chọn?

Tôi muốn thêm kiểu vào nhãn đã chọn của nút radio: HTML: <div class="radio-toolbar"> <label><input type="radio" value="all" checked>All</label> <label><input type="radio"…
138
hữu ích
16trả lời
209k xem

Bootstrap 3 và Youtube ở chế độ?

Tôi đang cố gắng sử dụng tính năng Modal từ Bootstrap 3 để hiển thị video Youtube của mình. Nó hoạt động, nhưng tôi không thể nhấp vào bất kỳ nút nào trong video Youtube. Bất kỳ trợ giúp về điều này? Đây là mã của…
72
hữu ích
4trả lời
37k xem

Đệm-dưới / trên trong bố trí flexbox?

Tôi có một bố trí flexbox chứa hai mục. Một trong số họ sử dụng phần đệm dưới cùng : Hiển thị đoạn mã #flexBox { border: 1px solid red; width: 50%; margin: 0 auto; padding: 1em; display: flex;…
293
hữu ích
18trả lời
263k xem

Cách căn giữa một phần tử theo chiều ngang và chiều dọc?

Tôi đang cố gắng tập trung nội dung các tab của mình theo chiều dọc, nhưng khi tôi thêm kiểu CSS display:inline-flex, văn bản căn chỉnh ngang sẽ biến mất. Làm cách nào tôi có thể thực hiện cả hai sắp xếp văn bản x và y cho…
241
hữu ích
6trả lời
176k xem

Sự khác biệt giữa hiển thị: inline-flex và display: flex là gì?

Tôi đang cố gắng sắp xếp theo chiều dọc các phần tử trong một trình bao bọc ID. Tôi đã đưa tài sản display:inline-flex;cho ID này vì trình bao bọc ID là thùng chứa flex. Nhưng không có sự khác biệt trong cách trình bày. Tôi…
72
hữu ích
4trả lời
20k xem

Tìm màu tương đương với màu đen với độ mờ đục?

Nói rằng tôi có một màu nền với một "dải ruy băng" chạy trên nó trong một màu rắn khác. Bây giờ, tôi muốn ruy băng trong suốt một phần để cho một số chi tiết hòa trộn, nhưng vẫn giữ ruy băng "cùng màu" trên nền. Có cách nào…
376
hữu ích
17trả lời
861k xem

Đặt kích thước trên ảnh nền bằng CSS?

Có thể đặt kích thước của hình nền bằng CSS không? Tôi muốn làm một cái gì đó như: background: url('bg.gif') top repeat-y; background-size: 490px; Nhưng có vẻ như hoàn toàn sai khi làm điều đó ...
82
hữu ích
7trả lời
56k xem

Các phần tử được xoay trong CSS ảnh hưởng chính xác đến chiều cao của cha mẹ chúng?

Giả sử tôi có một vài cột, trong đó một số cột tôi muốn xoay các giá trị của: http://jsfiddle.net/MTyFP/1/ <div class="container"> <div class="statusColumn"><span>Normal</span></div>…
113
hữu ích
2trả lời
64k xem

Kiểu phần tử con khi di chuột lên cha mẹ?

Cách thay đổi kiểu phần tử con khi có di chuột vào phần tử cha. Tôi muốn một giải pháp CSS cho điều này nếu có thể. Có giải pháp nào khả thi thông qua: bộ chọn CSS di chuột. Trên thực tế tôi cần thay đổi màu của thanh tùy chọn…
149
hữu ích
5trả lời
213k xem

Làm thế nào để phong cách một div để là một hình vuông đáp ứng? [bản sao]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Duy trì tỷ lệ khung hình của div với câu trả lời CSS 21 Tôi muốn div của…
1785
hữu ích
45trả lời
836k xem

Làm thế nào tôi có thể chuyển đổi chiều cao: 0; đến chiều cao: tự động; sử dụng CSS?

Tôi đang cố gắng tạo một <ul>slide bằng cách sử dụng các chuyển tiếp CSS. Việc <ul>bắt đầu lúc height: 0;. Khi di chuột, chiều cao được đặt thành height:auto;. Tuy nhiên, điều này khiến nó chỉ đơn giản xuất…
493
hữu ích
35trả lời
554k xem

Cách tốt hơn để đặt khoảng cách giữa các mục flexbox [đã đóng]?

Để đặt khoảng cách tối thiểu giữa các mục flexbox tôi đang sử dụng margin: 0 5pxtrên .itemvà margin: 0 -5pxtrên container. Đối với tôi nó có vẻ như là một hack, nhưng tôi không thể tìm ra cách nào tốt hơn để làm điều…
263
hữu ích
2trả lời
164k xem

Flexbox không cho chiều rộng bằng nhau với các yếu tố?

Cố gắng điều hướng flexbox có tối đa 5 mục và ít nhất là 3, nhưng nó không chia chiều rộng bằng nhau giữa tất cả các yếu tố. Vĩ cầm Hướng dẫn mà tôi đang lập mô hình này sau đó là…
405
hữu ích
6trả lời
319k xem

Tốc ký chuyển tiếp CSS với nhiều thuộc tính?

Tôi dường như không thể tìm thấy cú pháp chính xác cho tốc ký chuyển tiếp CSS với nhiều thuộc tính. Điều này không làm gì cả: .element { -webkit-transition: height .5s, opacity .5s .5s; -moz-transition: height .5s,…

15 30 50 mỗi trang