IT <code> - Tag delete-file [Câu hỏi]

2686
hữu ích
8trả lời
712k xem

Xóa tệp khỏi kho Git mà không xóa tệp khỏi hệ thống tệp cục bộ?

Cam kết ban đầu của tôi có chứa một số tệp nhật ký. Tôi đã thêm *logvào của tôi .gitignore, và bây giờ tôi muốn loại bỏ các tập tin log từ kho lưu trữ của tôi. git rm mylogfile.log sẽ xóa một tệp khỏi kho lưu trữ,…
1020
hữu ích
12trả lời
1.0m xem

Làm thế nào để loại bỏ một thư mục từ kho git?

Tôi có 2 thư mục trên kho GitHub của mình. Tôi muốn xóa một trong số họ. Làm thế nào tôi có thể làm điều đó mà không xóa và tạo lại toàn bộ kho lưu trữ?
114
hữu ích
11trả lời
187k xem

Xóa các tệp hoặc thư mục đệ quy trên Windows CMD?

Làm cách nào để xóa tệp hoặc thư mục đệ quy trên Windows khỏi dòng lệnh? Tôi đã tìm thấy giải pháp này trong đó đường dẫn chúng ta lái trên dòng lệnh và chạy lệnh này. Tôi đã đưa ra một ví dụ với thư mục mở rộng tệp…
1661
hữu ích
9trả lời
1.6m xem

Xóa một tập tin hoặc thư mục?

Làm cách nào để xóa một tập tin hoặc thư mục trong Python?
112
hữu ích
13trả lời
192k xem

Ansible: Làm thế nào để xóa các tập tin và thư mục trong một thư mục?

Đoạn mã dưới đây chỉ xóa tệp đầu tiên mà nó nhận được trong thư mục web. Tôi muốn xóa tất cả các tệp và thư mục trong thư mục web và giữ lại thư mục web. Làm thế nào tôi có thể làm điều đó? - name: remove web dir…
18
hữu ích
4trả lời
76k xem

Xóa thư mục và tệp chứa tệp

Tôi có một câu hỏi rất nhanh. Chương trình của tôi thực sự tải xuống một tệp zip sau đó giải nén nó vào màn hình của họ. Nhưng tôi cần một tính năng gỡ cài đặt cho nó, về cơ bản là xóa nhiều thư mục và chứa tệp. Làm thế nào tôi có…
2507
hữu ích
13trả lời
2.3m xem

Làm thế nào để xóa một tệp hoặc thư mục?

Làm cách nào để xóa tệp hoặc thư mục bằng Python?
80
hữu ích
7trả lời
54k xem

Dự án Python3 xóa các thư mục __pycache__ và các tệp .pyc?

Cách TỐT NHẤT để xóa tất cả các __pycache__ thư mục và .pyc/.pyotệp từ dự án python3. Tôi đã thấy nhiều người dùng đề xuất pycleantập lệnh đi kèm với Debian, nhưng điều này không xóa các thư mục. Tôi muốn một cách đơn giản để…
135
hữu ích
7trả lời
136k xem

Linux xóa tập tin với kích thước 0 [trùng lặp]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Làm thế nào để xóa nhiều tập tin 0 byte trong linux? 10 câu trả lời Làm…