IT <code> - Tag dockerfile [Câu hỏi]

79
hữu ích
4trả lời
27k xem

Ứng dụng Python không in bất cứ thứ gì khi chạy tách rời trong docker?

Tôi có một ứng dụng Python (2.7) được khởi động trong dockerfile của tôi: CMD ["python","main.py"] main.txt in một số chuỗi khi nó được bắt đầu và đi vào một vòng lặp sau đó: print "App started" while True:…
80
hữu ích
4trả lời
79k xem

Làm cách nào để xác định một biến trong Dockerfile?

Trong Dockerfile của tôi , tôi muốn xác định các biến mà tôi có thể sử dụng sau này trong Dockerfile . Tôi biết ENVhướng dẫn, nhưng tôi không muốn các biến này là biến môi trường. Có cách nào để khai báo các biến ở phạm…
73
hữu ích
1trả lời
55k xem

ARG hoặc ENV, nên sử dụng cái nào trong trường hợp này?

Đây có thể là một câu hỏi tầm thường nhưng việc đọc tài liệu cho ARG và ENV không giúp tôi hiểu rõ mọi chuyện. Tôi đang xây dựng một bộ chứa PHP-FPM và tôi muốn cung cấp khả năng bật / tắt một số tiện ích mở rộng theo nhu…
242
hữu ích
7trả lời
102k xem

Docker Compose so với Dockerfile - cái nào tốt hơn?

Tôi đã đọc và tìm hiểu về Docker , và tôi đang cố gắng chọn chính xác thiết lập Django để sử dụng. Cho đến nay cũng có: Docker Soạn hoặc Dockerfile Tôi hiểu rằng nó Dockerfilesđược sử dụng Docker Compose, nhưng tôi không…
150
hữu ích
3trả lời
82k xem

Làm cách nào để sao chép nhiều tệp trong một lớp bằng Dockerfile?

Sau đây Dockerfilecó bốn COPYlớp: COPY README.md ./ COPY package.json ./ COPY gulpfile.js ./ COPY __BUILD_NUMBER ./ Làm thế nào để sao chép các tập tin này bằng cách sử dụng một lớp thay thế? Sau đây đã được…
1767
hữu ích
11trả lời
525k xem

Sự khác biệt giữa các lệnh `COPY` và` ADD` trong Dockerfile là gì?

Sự khác biệt giữa các lệnh COPYvà ADDlệnh trong Dockerfile là gì và khi nào tôi sẽ sử dụng lệnh này so với lệnh khác? COPY <src> <dest> Lệnh COPY sẽ sao chép các tệp mới từ <src>và thêm chúng vào…
72
hữu ích
9trả lời
102k xem

Docker đã được cài đặt nhưng Docker Compose thì không? tại sao?

Tôi đã cài đặt docker trên centos 7. bằng cách chạy các lệnh sau, curl -sSL https://get.docker.com/ | sh systemctl enable docker && systemctl start docker docker run hello-world LƯU Ý: hellowworld chạy chính…
126
hữu ích
5trả lời
42k xem

Thêm âm lượng vào Docker, nhưng loại trừ thư mục con?

Giả sử tôi có một Docker container và một thư mục trên máy chủ của tôi /hostFolder. Bây giờ nếu tôi muốn thêm thư mục này vào thùng chứa Docker dưới dạng âm lượng, thì tôi có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng ADDtrong…
80
hữu ích
19trả lời
119k xem

Docker: không thể chuẩn bị ngữ cảnh: không thể đánh giá các liên kết tượng trưng trong đường dẫn Dockerfile: GetFileAttributEx?

Tôi vừa tải xuống Docker Toolbox cho Windows 10 64bit hôm nay. Tôi đang xem hướng dẫn. Tôi đang gặp lỗi sau khi cố gắng xây dựng hình ảnh bằng Dockerfile. Các bước: Ra mắt thiết bị đầu cuối Docker…
75
hữu ích
7trả lời
104k xem

Làm cách nào để liên kết chính xác các thùng chứa php-fpm và Nginx Docker?

Tôi đang cố gắng liên kết 2 container riêng biệt: nginx: mới nhất php: fpm Vấn đề là các tập lệnh php không hoạt động. Có lẽ cấu hình php-fpm không chính xác. Đây là mã nguồn, trong kho lưu trữ của tôi . Đây là tập…
76
hữu ích
10trả lời
59k xem

Cách gắn khối lượng cục bộ trong máy docker?

Tôi đang cố gắng sử dụng docker-machine với docker-compose. Tệp docker-compose.yml có các định nghĩa như sau: web: build: . command: ./run_web.sh volumes: - .:/app ports: - "8000:8000" links: -…
69
hữu ích
3trả lời
33k xem

Xây dựng Dockerfile - có thể bỏ qua lỗi?

Tôi đã có một Dockerfile. Khi xây dựng hình ảnh, bản dựng không thành công với lỗi này: automake: error: no 'Makefile.am' found for any configure output Error build: The command [/bin/sh -c aclocal && autoconf…
153
hữu ích
2trả lời
108k xem

Bản sao Dockerfile giữ cấu trúc thư mục con?

Tôi đang cố gắng sao chép một số tệp và thư mục vào bản dựng hình ảnh docker từ localhost của tôi. Các tập tin là như thế này: folder1 file1 file2 folder2 file1 file2 Tôi đang cố gắng tạo bản…
72
hữu ích
1trả lời
75k xem

Làm thế nào để truyền đối số cho Dockerfile?

Tôi đang sử dụng lệnh RUN trong vòng a Dockerfileđể cài đặt vòng / phút RUN yum -y install samplerpm-2.3 Tuy nhiên, tôi muốn chuyển giá trị "2.3" làm đối số. Hướng dẫn RUN của tôi sẽ trông giống như: RUN yum -y…