IT <code> - Tag google-cloud-platform [Câu hỏi]

79
hữu ích
5trả lời
28k xem

Kho dữ liệu Google Cloud vs firebase?

Google cung cấp hai dịch vụ lưu trữ dữ liệu dựa trên đám mây Google Cloud Datastore và Firebase (sau khi mua lại). Mặc dù các kịch bản sử dụng thông thường được cung cấp để cho phép nhà phát triển lựa chọn giữa các dịch vụ…
76
hữu ích
7trả lời
43k xem

Cách thay đổi dự án trong gcp bằng lệnh cli?

Làm cách nào tôi có thể thay đổi dự án đang chạy hiện tại sang dự án khác trong tài khoản GCP ( Google Cloud Platform ) bằng các lệnh cli khác với sử dụng gcloud initthủ công. $gcloud projects listsẽ liệt kê các dự án đang…
144
hữu ích
5trả lời
110k xem

Cách mở một cổng cụ thể như 9090 trong Google Compute Engine?

Tôi có 2 phiên bản Google Compute Engine và tôi muốn mở cổng 9090 trong cả hai trường hợp. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần thêm một số quy tắc tường lửa. Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào tôi có thể làm điều đó?…
327
hữu ích
7trả lời
85k xem

Sự khác biệt giữa Google App Engine và Google Compute Engine là gì?

Tôi đã tự hỏi sự khác biệt giữa App Engine & Compute Engine là gì. Bất cứ ai có thể giải thích sự khác biệt với tôi?
79
hữu ích
21trả lời
82k xem

Không tìm thấy lệnh gcloud - trong khi cài đặt Google Cloud SDK?

Tôi đang dùng mac và đang cố gắng cài đặt Google Cloud SDK (bao gồm tiện ích dòng lệnh gcloud) bằng lệnh này trong thiết bị đầu cuối curl https://sdk.cloud.google.com | bash như đã thấy tại…
159
hữu ích
14trả lời
70k xem

Chọn Java vs Python trên Google App Engine?

Hiện tại Google App Engine hỗ trợ cả Python & Java. Hỗ trợ Java kém trưởng thành. Tuy nhiên, Java dường như có một danh sách dài hơn các thư viện và đặc biệt là hỗ trợ mã byte Java bất kể các ngôn ngữ được sử dụng để viết…