IT <code> - Tag google-compute-engine [Câu hỏi]

144
hữu ích
5trả lời
110k xem

Cách mở một cổng cụ thể như 9090 trong Google Compute Engine?

Tôi có 2 phiên bản Google Compute Engine và tôi muốn mở cổng 9090 trong cả hai trường hợp. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần thêm một số quy tắc tường lửa. Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào tôi có thể làm điều đó?…
327
hữu ích
7trả lời
85k xem

Sự khác biệt giữa Google App Engine và Google Compute Engine là gì?

Tôi đã tự hỏi sự khác biệt giữa App Engine & Compute Engine là gì. Bất cứ ai có thể giải thích sự khác biệt với tôi?