IT <code> - Tag html [Câu hỏi]

324
hữu ích
12trả lời
612k xem

Làm thế nào để mở liên kết trong tab mới trên html?

Tôi đang làm việc trên một dự án HTML và tôi không thể tìm ra cách mở một liên kết trong một tab mới mà không cần javascript. Tôi đã biết rằng <a href="http://www.WEBSITE_NAME.com"></a>mở liên kết trong cùng một…
307
hữu ích
24trả lời
642k xem

Xóa phần đệm khỏi các cột trong Bootstrap 3?

Vấn đề: Xóa phần đệm / lề ở bên phải và bên trái của col-md- * trong Bootstrap 3. Mã HTML: <div class="col-md-12"> <h2>OntoExplorer<span style="color:#b92429">.</span></h2>…
70
hữu ích
2trả lời
60k xem

Mục đích của việc sử dụng các loại aria-labellingby trên các yếu tố đầu vào đã được dán nhãn?

Nhiều trang web trình diễn ARIA sử dụng mã như: <label for="name" id="label-name">Your Name</label> <input id="name" aria-labelledby="label-name" type="text"> Nhưng mục đích của việc sử dụng…
283
hữu ích
23trả lời
268k xem

Làm cách nào tôi có thể sử dụng trả lại vận chuyển trong một công cụ HTML?

Tôi hiện đang thêm các chú giải công cụ dài dòng vào trang web của chúng tôi và tôi muốn (không cần phải dùng đến plugin jQuery whiz-bang, tôi biết có rất nhiều!) Để sử dụng trả về vận chuyển để định dạng chú giải công…
120
hữu ích
7trả lời
189k xem

Kết xuất HTML bên trong textarea?

Tôi cần có khả năng hiển thị một số thẻ HTML bên trong textarea (cụ thể là <strong>, <i>, <u>, <a>) nhưng textareas chỉ diễn giải nội dung của chúng dưới dạng văn bản. Có cách nào dễ dàng để làm điều đó…
129
hữu ích
6trả lời
118k xem

Làm thế nào để loại bỏ bọc từ textarea?

textarea đơn giản của tôi không hiển thị một thanh ngang khi văn bản tràn ra. Nó kết thúc văn bản cho một dòng mới. Vậy làm cách nào để loại bỏ wordwrap và hiển thị thanh ngang khi văn bản tràn ra?
4
hữu ích
2trả lời
7.0k xem

Làm thế nào để thực hiện onClick và cả href trong 1 thẻ ?

<a href="http://upques.com" onclick="someFunction()">Click here</a> Điều mình muốn là làm sao khi click here thì sẽ thực hiện onclick và sau đó sẽ chuyển…
89
hữu ích
14trả lời
114k xem

Giao diện người dùng jQuery giữ nhiều phần mở?

Tôi có thể là một thằng ngốc, nhưng làm thế nào để bạn giữ nhiều phần trong accordion của jQuery UI mở? Tất cả các bản demo chỉ có một lần mở ... Tôi đang tìm kiếm một hệ thống loại menu có thể thu gọn.
68
hữu ích
7trả lời
135k xem

Làm cách nào để đặt <bảng> độ rộng đường viền bằng CSS?

Tại sao điều này làm việc? <table border=1> Và điều này không? <table style="border-width:1px;border-color:black"> Tôi nhận được kết quả tương tự trong Chrome và trong IE9.
69
hữu ích
3trả lời
42k xem

Nhiều <thead> / <tbody> trong Bảng hợp lệ?

Hãy tưởng tượng một danh sách các danh sách tương tự như thế này: var list = [ { name: 'group1', items: [ 1, 2, 3, 4, 5 ] }, { name: 'group2', items: [ 1, 2, 3, 4, 5 ] }, etc... ] Bây giờ quên…
68
hữu ích
2trả lời
54k xem

: hover nhưng: không phải trên một lớp cụ thể?

Làm cách nào để áp dụng hiệu ứng di chuột lên một aphần tử, nhưng không áp dụng cho một aphần tử với lớp active? a:hover(not: .active) Có vẻ thiếu một cái gì đó.
70
hữu ích
0trả lời
130k xem

Áp dụng kiểu cho cha mẹ nếu nó có con với css [trùng lặp]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Có bộ chọn cha mẹ CSS không? 27 câu trả lời Tôi đang cố gắng để áp dụng…
69
hữu ích
6trả lời
35k xem

Tại sao <script src = Thời gian tối thiểu> </ script> nhưng <link rel =iên styleheet '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '?

Một người họ hàng của tôi, người bắt đầu học Phát triển Web đã hỏi tôi câu hỏi này. Tại sao <script src="min.js"></script>nhưng <link rel="stylesheet" href="min.css">tại sao không <style…
68
hữu ích
6trả lời
165k xem

Làm thế nào để tập trung theo chiều ngang một danh sách không có thứ tự chiều rộng không xác định?

Thông thường có một tập hợp các liên kết trong phần chân trang được thể hiện trong một danh sách, chẳng hạn như: <div id="footer"> <ul> <li><a href="#">Home</a></li>…
129
hữu ích
8trả lời
375k xem

Làm cách nào để lấy nội dung của iframe trong Javascript?

<iframe id="id_description_iframe" class="rte-zone" height="200" frameborder="0" title="description"> <html> <head></head> <body class="frameBody"> test<br/>…

15 30 50 mỗi trang