IT <code> - Tag javascript [Câu hỏi]

82
hữu ích
8trả lời
29k xem

Làm cách nào để di chuyển iFrame trong DOM mà không mất trạng thái?

Hãy xem HTML đơn giản này: <div id="wrap1"> <iframe id="iframe1"></iframe> </div> <div id="warp2"> <iframe id="iframe2"></iframe> </div> Hãy nói rằng tôi muốn di…
1354
hữu ích
43trả lời
903k xem

Cách in một số bằng dấu phẩy dưới dạng hàng ngàn dấu phân cách trong JavaScript?

Tôi đang cố gắng in một số nguyên trong JavaScript bằng dấu phẩy dưới dạng hàng ngàn dấu phân cách. Ví dụ: tôi muốn hiển thị số 1234567 là "1,234,567". Tôi sẽ đi đâu để tới đó? Đây là cách tôi đang làm: function…
500
hữu ích
5trả lời
172k xem

Sự khác biệt giữa screenX / Y, clientX / Y và pageX / Y là gì?

Sự khác biệt giữa screenX/ Y, clientX/ Yvà pageX/ là Ygì? Ngoài ra đối với iPad Safari, các tính toán có giống như trên máy tính để bàn HOẶC có một số khác biệt do chế độ xem không? Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể chỉ cho…
720
hữu ích
5trả lời
65k xem

Lời giải thích cho những hành vi kỳ quái này được đề cập trong bài nói chuyện 'Wat' cho CodeMash 2012 là gì?

Cuộc nói chuyện 'Wat' cho CodeMash 2012 về cơ bản chỉ ra một vài điều kỳ quái với Ruby và JavaScript. Tôi đã thực hiện một JSFiddle về kết quả tại http://jsfiddle.net/fe479/9/ . Các hành vi dành riêng cho JavaScript (như…
71
hữu ích
9trả lời
96k xem

Sử dụng lodash .groupBy. Làm thế nào để thêm khóa riêng của bạn cho đầu ra được nhóm?

Tôi có dữ liệu mẫu này được trả về từ API. Tôi đang sử dụng Lodash _.groupByđể chuyển đổi dữ liệu thành một đối tượng mà tôi có thể sử dụng tốt hơn. Dữ liệu thô được trả về là đây: [ { "name": "jim",…
2141
hữu ích
64trả lời
1.9m xem

Làm tròn đến tối đa 2 chữ số thập phân (chỉ khi cần thiết)?

Tôi muốn làm tròn tối đa 2 chữ số thập phân, nhưng chỉ khi cần thiết . Đầu vào: 10 1.7777777 9.1 Đầu ra: 10 1.78 9.1 Làm thế nào tôi có thể làm điều này trong JavaScript?
71
hữu ích
8trả lời
55k xem

Tôi có thể đặt tên cho một hàm JavaScript và thực thi nó ngay lập tức không?

Tôi có khá nhiều trong số này: function addEventsAndStuff() { // bla bla } addEventsAndStuff(); function sendStuffToServer() { // send stuff // get HTML in response // replace DOM // add events:…
115
hữu ích
4trả lời
41k xem

Sự khác biệt giữa .tagName và .nodeName?

Sự khác biệt giữa $('this')[0].nodeNamevà là $('this')[0].tagNamegì?
891
hữu ích
5trả lời
1.3m xem

Làm cách nào để chuyển hướng với JavaScript? [bản sao]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Làm cách nào để chuyển hướng đến một trang web khác? 58 câu trả lời Làm…
73
hữu ích
7trả lời
48k xem

Sau khi quay lại lịch sử Firefox, JavaScript sẽ không chạy?

Khi tôi sử dụng nút quay lại trên Firefox để đến trang đã truy cập trước đó, các tập lệnh trên trang đó sẽ không chạy lại . Có cách khắc phục / giải pháp nào để các tập lệnh thực thi lại khi xem trang lần thứ hai…
73
hữu ích
8trả lời
220k xem

Làm cách nào để ẩn mã javascript trong trang web? [bản sao]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Cách ẩn mã javascript [trùng lặp] 4 câu trả lời Có thể ẩn mã Javascript…
1777
hữu ích
15trả lời
1.3m xem

Lấy kích thước của màn hình, trang web hiện tại và cửa sổ trình duyệt?

Làm thế nào tôi có thể nhận được windowWidth, windowHeight, pageWidth, pageHeight, screenWidth, screenHeight, pageX, pageY, screenX, screenYmà sẽ làm việc trong tất cả các trình duyệt chính?
2034
hữu ích
36trả lời
1.4m xem

Độ dài của một đối tượng JavaScript?

Nếu tôi có một đối tượng JavaScript, hãy nói var myObject = new Object(); myObject["firstname"] = "Gareth"; myObject["lastname"] = "Simpson"; myObject["age"] = 21; Có cách thực hành tốt nhất tích hợp hoặc được chấp…
256
hữu ích
6trả lời
953k xem

Cách nhận ngày dd / mm / yyyy được định dạng hiện tại trong Javascript và nối nó vào đầu vào [trùng lặp]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Làm cách nào để có được ngày hiện tại trong JavaScript? 43 câu trả lời…
86
hữu ích
6trả lời
161k xem

Sự cố setTimeout / ClearTimeout?

Tôi cố gắng tạo một trang để đi đến trang bắt đầu sau ví dụ. 10 giây không hoạt động (người dùng không nhấp vào bất cứ đâu). Tôi sử dụng jQuery cho phần còn lại nhưng tập hợp / xóa trong chức năng kiểm tra của tôi là…

15 30 50 mỗi trang