IT <code> - Tag matplotlib [Câu hỏi]

331
hữu ích
9trả lời
562k xem

Thay đổi tần số đánh dấu vào các điểm khác trên trục x hoặc y trong matplotlib?

Tôi đang cố gắng khắc phục cách python vẽ dữ liệu của tôi. Nói x = [0,5,9,10,15] và y = [0,1,2,3,4] Sau đó tôi sẽ làm: matplotlib.pyplot.plot(x,y) matplotlib.pyplot.show() và các dấu tick của trục x…
68
hữu ích
3trả lời
41k xem

Hộp văn bản với dòng gói trong matplotlib?

Có thể hiển thị văn bản trong một hộp thông qua Matplotlib, với ngắt dòng tự động ? Bằng cách sử dụng pyplot.text(), tôi chỉ có thể in văn bản nhiều dòng chảy vượt ra ngoài ranh giới của cửa sổ, điều này gây khó chịu. Kích…
72
hữu ích
4trả lời
93k xem

Matplotlib: làm thế nào để vẽ một hình chữ nhật trên hình ảnh?

Cách vẽ hình chữ nhật trên hình ảnh, như thế này: import matplotlib.pyplot as plt from PIL import Image import numpy as np im = np.array(Image.open('dog.png'), dtype=np.uint8) plt.imshow(im) Tôi không biết phải làm…
75
hữu ích
3trả lời
198k xem

Vẽ một danh sách tọa độ (x, y) trong matplotlib python?

Tôi có một danh sách các cặp (a, b)mà tôi muốn vẽ với matplotlibpython là tọa độ xy thực tế. Hiện tại, nó đang thực hiện hai ô, trong đó chỉ mục của danh sách cho tọa độ x và các giá trị y của ô thứ nhất là as trong các cặp và…
137
hữu ích
4trả lời
187k xem

Làm thế nào để thay đổi màu nền cốt truyện?

Tôi đang thực hiện một âm mưu phân tán trong matplotlib và cần thay đổi nền của cốt truyện thực tế thành màu đen. Tôi biết cách thay đổi màu sắc khuôn mặt của cốt truyện bằng cách sử dụng: fig =…
117
hữu ích
6trả lời
231k xem

Vẽ một vòng tròn với pyplot?

đáng ngạc nhiên là tôi đã không tìm thấy một mô tả thẳng về cách vẽ một vòng tròn với matplotlib.pyplot (xin vui lòng không pylab) lấy làm trung tâm đầu vào (x, y) và bán kính r. Tôi đã thử một số biến thể của điều…
86
hữu ích
3trả lời
118k xem

Vẽ đường thẳng với PyPlot?

Tôi đã có đoạn script đơn giản sau đây vẽ đồ thị: import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np T = np.array([6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]) power = np.array([1.53E+03, 5.92E+02, 2.04E+02, 7.24E+01, 2.72E+01, 1.10E+01,…
78
hữu ích
4trả lời
136k xem

Lưu hình ảnh trong python với chất lượng rất cao?

Làm thế nào tôi có thể lưu lô python với chất lượng rất cao? Đó là, khi tôi tiếp tục phóng to đối tượng được lưu trong tệp pdf, có bị mờ không? Ngoài ra, chế độ tốt nhất để lưu nó là gì? png, eps? Hay một số khác? Tôi…
125
hữu ích
2trả lời
65k xem

Nhầm lẫn giữa numpy, scipy, matplotlib và pylab?

Numpy, scipy, matplotlib và pylab là những thuật ngữ phổ biến trong số những người sử dụng python để tính toán khoa học. Tôi chỉ tìm hiểu một chút về pylab, và tôi đã nhầm lẫn. Bất cứ khi nào tôi muốn nhập numpy, tôi luôn…
135
hữu ích
0trả lời
272k xem

Cách đặt xlim và ylim cho một subplot trong matplotlib [trùng lặp]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Python, Matplotlib, subplot: Làm cách nào để đặt phạm vi trục? 3 câu trả lời…
74
hữu ích
5trả lời
113k xem

Làm thế nào để chọn một màu mới cho mỗi dòng được vẽ trong một hình trong matplotlib?

Tôi muốn KHÔNG chỉ định màu cho mỗi dòng được vẽ: for i in range(20): ax1.plot(x, y) Nếu bạn nhìn vào hình ảnh cho điều này, matplotlib cố gắng chọn màu cho mỗi dòng khác nhau, nhưng cuối cùng nó lại sử dụng màu. Tôi…
79
hữu ích
6trả lời
96k xem

Làm cách nào tôi có thể vẽ các Pandas DataFrames riêng biệt như các ô con?

Tôi có một vài Pandas DataFrames chia sẻ cùng một thang giá trị, nhưng có các cột và chỉ mục khác nhau. Khi gọi df.plot(), tôi nhận được hình ảnh cốt truyện riêng biệt. điều tôi thực sự muốn là có tất cả chúng trong cùng một…
74
hữu ích
2trả lời
74k xem

Matplotlib nhận giá trị ylim?

Tôi đang sử dụng matplotlibđể vẽ đồ thị dữ liệu (sử dụng plotvà các errorbarhàm) từ Python. Tôi phải vẽ một tập hợp các ô hoàn toàn riêng biệt và độc lập, sau đó điều chỉnh chúng là ylimcác giá trị để chúng có thể dễ dàng so…
143
hữu ích
3trả lời
136k xem

Làm cách nào để đặt một tiêu đề chính duy nhất trên tất cả các ô phụ với Pyplot?

Tôi đang sử dụng pyplot. Tôi có 4 ô phụ. Làm cách nào để đặt một tiêu đề chính duy nhất trên tất cả các ô phụ? title()đặt nó ở trên subplot cuối cùng.
71
hữu ích
4trả lời
47k xem

Matplotlib Legends không hoạt động?

Kể từ khi nâng cấp matplotlib, tôi gặp phải lỗi sau mỗi khi cố gắng tạo huyền thoại: /usr/lib/pymodules/python2.7/matplotlib/legend.py:610: UserWarning: Legend does not support [<matplotlib.lines.Line2D object at…

15 30 50 mỗi trang