IT <code> - Tag merge [Câu hỏi]

77
hữu ích
3trả lời
31k xem

Git - cách buộc xung đột hợp nhất và hợp nhất thủ công trên tệp đã chọn?

Chúng tôi duy trì ứng dụng web có nhánh chính chung và nhiều nhánh song song, mỗi nhánh cài đặt, mỗi nhánh có một vài thay đổi cụ thể. Mã nguồn được quản lý trong git và nó là công cụ tuyệt vời khi chúng ta cần chuyển các tính…
112
hữu ích
7trả lời
48k xem

Làm cách nào để RelativeLayout hoạt động với hợp nhất và bao gồm?

Tôi đã cố gắng vài ngày nay để làm cho bố cục của mình hiệu quả hơn bằng cách chuyển đổi từ việc sử dụng một số cấp độ lồng nhau LinearLayoutsthành một RelativeLayoutvà gặp phải một số vấn đề mà tôi không thể tìm ra cách giải…
247
hữu ích
12trả lời
170k xem

Công cụ hợp nhất ba chiều tốt nhất là gì? [đóng cửa]?

Subversion, Git, Mercurial và những người khác hỗ trợ hợp nhất ba chiều (kết hợp giữa tôi, của họ và sửa đổi "cơ sở") và hỗ trợ các công cụ đồ họa để giải quyết xung đột. Bạn sử dụng công cụ gì? Windows, Mac OS X, Linux,…
77
hữu ích
2trả lời
23k xem

Làm thế nào để hủy bỏ một sự hợp nhất trong đồng bóng?

Tôi đã hợp nhất. Tôi muốn hoàn nguyên sau đó thử lại. Có cách nào để hoàn nguyên một sự hợp nhất trước khi nó được cam kết không? hg revertkhông làm những gì tôi muốn, nó chỉ hoàn nguyên văn bản của các tập tin. Mercurial…
357
hữu ích
3trả lời
61k xem

Những mô hình phân nhánh Git làm việc cho bạn?

Công ty chúng tôi hiện đang sử dụng mô hình phân nhánh trunk / phát hành / hotfix đơn giản và muốn tư vấn về mô hình phân nhánh nào hoạt động tốt nhất cho công ty hoặc quá trình phát triển của bạn. Mô hình quy trình /…
420
hữu ích
14trả lời
167k xem

Làm cách nào để nhập kho Git hiện có vào kho khác?

Tôi có kho lưu trữ Git trong thư mục có tên là XXX và tôi có kho lưu trữ Git thứ hai có tên là YYY . Tôi muốn nhập kho lưu trữ XXX vào kho lưu trữ YYY dưới dạng thư mục con có tên ZZZ và thêm tất cả lịch sử thay đổi của XXX…
410
hữu ích
21trả lời
226k xem

Hợp nhất từ ​​điển trong C #?

Cách tốt nhất để hợp nhất 2 hoặc nhiều từ điển ( Dictionary<T1,T2>) trong C # là gì? (3.0 tính năng như LINQ đều ổn). Tôi đang nghĩ về một chữ ký phương thức dọc theo dòng: public static…
76
hữu ích
7trả lời
65k xem

Git - Bỏ qua các tệp trong khi hợp nhất?

Tôi có một repo được gọi myrepotrên beanstalkmáy chủ từ xa . Tôi nhân bản nó vào máy cục bộ của tôi. Tạo thêm hai nhánh: stagingvà dev. Đẩy các nhánh này đến xa là tốt. Hiện nay: local remote…
74
hữu ích
3trả lời
26k xem

Thực hành tốt nhất trong đồng bóng: chi nhánh so với bản sao và hợp nhất một phần?

... vì vậy tôi đã quen với những thứ đơn giản với Mercurial ( add, commit, diff) và phát hiện ra về tập tin .hgignore (yay!) và đã nhận được hang của việc tạo ra và chuyển đổi giữa các chi nhánh ( branch, update -C). Tôi có…
297
hữu ích
3trả lời
112k xem

Trong git, sự khác biệt giữa merge --squash và rebase là gì?

Tôi mới sử dụng git và tôi đang cố gắng tìm hiểu sự khác biệt giữa squash và rebase. Theo tôi hiểu, bạn thực hiện một squash khi thực hiện rebase.
264
hữu ích
2trả lời
92k xem

Làm gì với nhánh sau khi hợp nhất?

Tôi đã có hai chi nhánh: mastervà branch1. Tôi vừa sáp nhập branch1trở lại mastervà tôi đã hoàn thành với chi nhánh đó. Tôi nên xóa nó hay chỉ để nó ngồi xung quanh? Sẽ xóa nó gây mất dữ liệu?
140
hữu ích
11trả lời
89k xem

Áp dụng chức năng gấu trúc cho cột để tạo nhiều cột mới?

Làm thế nào để làm điều này trong gấu trúc: Tôi có một chức năng extract_text_featurestrên một cột văn bản, trả về nhiều cột đầu ra. Cụ thể, hàm trả về 6 giá trị. Hàm hoạt động, tuy nhiên dường như không có bất kỳ loại…
529
hữu ích
17trả lời
342k xem

Công cụ hợp nhất trực quan nào cho Git? [đóng cửa]?

Công cụ tốt nhất để xem và chỉnh sửa hợp nhất trong Git là gì? Tôi muốn có chế độ xem hợp nhất 3 chiều, với "của tôi", "của họ" và "tổ tiên" trong các bảng riêng biệt và bảng "đầu ra" thứ tư. Ngoài ra, hướng dẫn để gọi công…
1372
hữu ích
21trả lời
398k xem

Làm thế nào để bạn hợp nhất hai kho Git?

Hãy xem xét kịch bản sau đây: Tôi đã phát triển một dự án thử nghiệm nhỏ A trong repo Git của riêng mình. Hiện tại nó đã trưởng thành và tôi muốn A là một phần của dự án B lớn hơn, có kho lưu trữ lớn của riêng mình. Bây giờ…
68
hữu ích
4trả lời
47k xem

Làm cách nào để tôi thiết lập lại - ĐẦU TIÊN trên Mercurial?

Tôi là người dùng Git đang cố gắng sử dụng Mercurial. Đây là những gì đã xảy ra: Tôi đã thực hiện một thay đổi hg backoutmà tôi muốn hoàn nguyên. Điều đó đã tạo ra một cái đầu mới, vì vậy hg đã hướng dẫn tôi hợp nhất (trở…

15 30 50 mỗi trang