IT <code> - Tag pch [Câu hỏi]

137
hữu ích
10trả lời
123k xem

Làm cách nào để sửa tệp .pch bị thiếu khi xây dựng?

Khi tôi xây dựng giải pháp c ++ của mình trong Visual Studio, nó phàn nàn rằng tệp xxxxx.pch bị thiếu. Có cài đặt nào tôi bị thiếu để lấy lại các tiêu đề được biên dịch trước không? Đây là lỗi chính xác cho tính đầy…
87
hữu ích
4trả lời
39k xem

Thực hành tốt nhất iOS Prefix.pch?

Tôi đã thấy nhiều nhà phát triển thêm các macro tiện lợi khác nhau vào Prefix.pch trong các dự án iOS của họ. Bạn nên (hoặc không) làm gì để khuyên bạn nên thêm vào tệp Prefix.pch của iOS? Prefix.pch của bạn trông như thế…