IT <code> - Tag templating [Câu hỏi]

120
hữu ích
15trả lời
108k xem

Làm cách nào để thay thế chỗ giữ $ {} trong tệp văn bản?

Tôi muốn chuyển đầu ra của tệp "mẫu" sang MySQL, tệp có các biến như ${dbName}xen kẽ. Tiện ích dòng lệnh để thay thế các trường hợp này và chuyển đầu ra thành đầu ra tiêu chuẩn là gì?
113
hữu ích
6trả lời
110k xem

Truyền biến qua tay lái một phần?

Tôi hiện đang xử lý các tệp handbars.js trong một ứng dụng express.js. Để giữ mọi thứ theo mô-đun, tôi chia tất cả các mẫu của mình thành từng phần. Vấn đề của tôi : Tôi không thể tìm ra cách chuyển các biến thông qua một…
379
hữu ích
11trả lời
272k xem

Làm thế nào để nối chuỗi trong twig?

Bất cứ ai cũng biết làm thế nào để nối các chuỗi trong twig? Tôi muốn làm một cái gì đó như: {{ concat('http://', app.request.host) }}