IT <code> - Tag ubuntu [Câu hỏi]

73
hữu ích
4trả lời
64k xem

PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER so với pthread_mutex_init (& mutex, param)?

Có sự khác biệt nào giữa pthread_mutex_t lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER; Hoặc là pthread_mutex_t lock; pthread_mutex_init ( &lock, NULL); Tôi có đủ an toàn không nếu tôi chỉ sử dụng phương pháp đầu…
76
hữu ích
5trả lời
25k xem

Làm cách nào để tắt lựa chọn khối chuột trong IntelliJ?

Vì một số lý do, việc kéo con trỏ chuột bắt đầu thực hiện chọn khối thay vì chế độ chọn dòng thông thường: (Vui lòng bỏ qua thực tế rằng hình ảnh này là từ Visual Studio chứ không phải IntelliJ) Tôi đã thử nhấn khóa…
88
hữu ích
12trả lời
42k xem

Làm cách nào để tắt thông báo cập nhật Sublime 2?

Tôi đã cài đặt Sublime 2 trên Ubuntu bằng kho lưu trữ PPA và cập nhật nó thông qua cơ chế Ubuntu gốc này, vì vậy tôi cảm thấy khó chịu khi thấy "Phiên bản mới có sẵn ..." mỗi khi tôi khởi động Sublime. Tôi không tìm thấy gì…
85
hữu ích
8trả lời
198k xem

Làm cách nào để thay đổi trình biên dịch GCC mặc định trong Ubuntu?

Tôi đã cài đặt gcc-3.3 / g ++ - 3.3 trên Ubuntu 11.04 đã có gcc / g ++ - 4.4. Vì vậy, trong hệ thống của tôi cả gcc-3.3 và 4.4 đều có sẵn. Tôi có thể gọi cả hai trình biên dịch như tôi muốn. Nếu tôi chỉ gọi lệnh gccthì gcc-4.4…
83
hữu ích
17trả lời
61k xem

Ubuntu - Lỗi: Không thể tạo thẻ SD?

Tôi thấy rất nhiều bài viết về việc ghi vào thẻ SD, nhưng tôi tin rằng vấn đề của tôi là khác. Tôi không thể tạo thẻ SD trong quá trình xây dựng AVD. Ban đầu, tôi đã thử sử dụng Trình quản lý SDK và AVD của Android để thực…
151
hữu ích
5trả lời
192k xem

Làm cách nào để chỉ định trong crontab bởi người dùng nào để chạy tập lệnh?

Tôi có một vài công việc crontab chạy dưới root, nhưng điều đó mang lại cho tôi một số vấn đề. Ví dụ, tất cả các thư mục được tạo trong quá trình của công việc định kỳ đó đều nằm dưới gốc người dùng và nhóm gốc. Làm cách nào…
154
hữu ích
9trả lời
173k xem

Lỗi trên gnu / stub-32.h: Không có tệp hoặc thư mục như vậy trong khi biên dịch mã nguồn Nachos?

Tôi đang cố gắng cài đặt Nachos trên máy tính xách tay của mình và tôi có Ubuntu 11.04 trên máy tính xách tay. Mã này nằm trong C và vì vậy để xây dựng nó, tôi giả sử tôi sẽ cần trình biên dịch chéo. Đây là vấn đề của tôi.…
81
hữu ích
12trả lời
89k xem

Làm cách nào để thiết lập SSH Access cho phiên bản Amazon EC2?

Tôi cần quyền truy cập SSH vào phiên bản Amazon EC2 chạy Ubuntu 10.4. Tất cả tôi nhận được là tên người dùng và mật khẩu amazon. Có ý kiến ​​gì không?
151
hữu ích
9trả lời
137k xem

Lỗi nghiêm trọng của PHP: Gọi hàm không xác định json_decode ()?

Apache đang đăng nhập PHP Fatal error: Call to undefined function json_decode(). Sau một số googling, có vẻ như vấn đề này là kết quả của việc không có phiên bản mới nhất của php. Kì lạ, chạy php --versionouputs PHP…
80
hữu ích
12trả lời
125k xem

Nginx: stat () không thành công (13: bị từ chối cho phép)?

Tôi đang sử dụng cấu hình mặc định trong khi thêm thư mục cụ thể với nginx được cài đặt trên máy ub Ubuntu 12.04 của tôi. server { #listen 80; ## listen for ipv4; this line is default and implied…
70
hữu ích
2trả lời
82k xem

Làm thế nào để đóng đường hầm ssh này? [đóng cửa]?

Tôi đã mở một đường hầm ssh như được mô tả trong bài đăng này: Zend_Db: Làm thế nào để kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL qua đường hầm SSH? Nhưng bây giờ tôi không biết những gì tôi thực sự đã làm. Lệnh này có ảnh hưởng gì…
287
hữu ích
11trả lời
168k xem

Eclipse không thể tải các thư viện SWT?

Mỗi lần tôi thử mở Eclipse trong Ubuntu 12.04, tôi gặp một lỗi Liên kết không thỏa mãn và nó sẽ không mở. Gần đây tôi đã cài đặt java JDK và Android SDK, đây có thể là vấn đề không? Tôi đã làm theo hướng dẫn này . Đây là…
128
hữu ích
6trả lời
172k xem

Làm thế nào để viết một cron sẽ chạy một kịch bản mỗi ngày vào nửa đêm?

Tôi đã nghe nói crontab là một lựa chọn tốt, nhưng làm thế nào để tôi viết dòng và tôi đặt nó ở đâu trên máy chủ?
113
hữu ích
2trả lời
207k xem

Xóa MySQL 5.7 Hoàn toàn [đóng]?

Tôi đang cố gắng gỡ cài đặt mysql hoàn toàn khỏi Ubuntu 12.04. Nhưng không thể. Tôi đã thử rất nhiều lệnh. Nhưng không có gì là làm việc. Bất cứ ai có thể giúp đỡ ở đây! sudo apt-get remove mysql-server mysql-client…
118
hữu ích
7trả lời
58k xem

Giải quyết vấn đề IBus - IBus trước ngày 1.5.11 có thể gây ra sự cố đầu vào?

Tôi đang sử dụng PhpStorm 10trên Ubuntu 14.04. Tôi nhận được lỗi sau khi bắt đầu: 8:08:47 AM IBus prior to 1.5.11 may cause input problems. See IDEA-78860 for details. Do not show again. 8:09:18 AM Platform and…

15 30 50 mỗi trang