IT <code> - Tag undo [Câu hỏi]

330
hữu ích
8trả lời
187k xem

Làm thế nào để tôi không hoàn nguyên lại một cam kết Git hoàn nguyên?

Đưa ra một thay đổi đã được cam kết sử dụng commit, và sau đó được hoàn nguyên bằng cách sử dụng revert, cách tốt nhất để hoàn tác lại đó là gì? Lý tưởng nhất, điều này nên được thực hiện với một cam kết mới, để không viết…
1065
hữu ích
9trả lời
238k xem

Cách hoàn tác cam kết git - được thực hiện thay vì cam kết git cam?

Tôi vô tình sửa đổi cam kết trước đây của tôi. Cam kết nên được tách riêng để giữ lịch sử của những thay đổi tôi đã thực hiện đối với một tệp cụ thể. Có cách nào để hoàn tác cam kết cuối cùng không? Nếu tôi làm một cái gì…
77
hữu ích
2trả lời
23k xem

Làm thế nào để hủy bỏ một sự hợp nhất trong đồng bóng?

Tôi đã hợp nhất. Tôi muốn hoàn nguyên sau đó thử lại. Có cách nào để hoàn nguyên một sự hợp nhất trước khi nó được cam kết không? hg revertkhông làm những gì tôi muốn, nó chỉ hoàn nguyên văn bản của các tập tin. Mercurial…
113
hữu ích
5trả lời
21k xem

Hoàn tác chỉ mục cập nhật git --skip-worktree?

Trước đây tôi đã làm điều này để bỏ qua các thay đổi đối với tệp được theo dõi bởi git: git update-index --skip-worktree <file> Bây giờ tôi thực sự muốn cam kết thay đổi tập tin đó thành nguồn. Làm thế nào để tôi…
2966
hữu ích
18trả lời
2.3m xem

Đặt lại nhánh kho lưu trữ cục bộ giống như kho lưu trữ từ xa?

Làm cách nào để đặt lại chi nhánh địa phương của tôi giống như chi nhánh trên kho lưu trữ từ xa? Tôi đã làm: git reset --hard HEAD Nhưng khi tôi chạy một git status, On branch master Changes to be committed:…
712
hữu ích
7trả lời
614k xem

Làm cách nào để hủy bỏ cam kết cuối cùng của tôi trong Git [trùng lặp]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Làm cách nào để hoàn tác các cam kết cục bộ gần đây nhất trong Git? 78 câu trả lời…
70
hữu ích
6trả lời
104k xem

Cách quay lại (ctrl + z) trong vi / vim?

Trong các trình soạn thảo văn bản thông thường [với tất cả sự tôn trọng đối với Vim] có một phím tắt Ctrl+ Zkhi bạn đã làm điều gì đó khó chịu và muốn quay lại phiên bản trước của văn bản. Giống như nút BACK trong Word. Tôi tự…
659
hữu ích
6trả lời
507k xem

Git hoàn tác tất cả các thay đổi không được cam kết hoặc chưa lưu?

Tôi đang cố gắng hoàn tác tất cả các thay đổi kể từ lần cam kết cuối cùng của tôi. Tôi đã thử git reset --hardvà git reset --hard HEADsau khi xem bài viết này . Tôi trả lời với đầu bây giờ là 18c3773 ... nhưng khi tôi nhìn vào…
3381
hữu ích
27trả lời
1.7m xem

Hoàn tác hợp nhất Git chưa được đẩy?

Trong nhánh chính của mình, tôi đã thực hiện một git merge some-other-branchđịa phương, nhưng không bao giờ đẩy các thay đổi thành chủ gốc. Tôi không có ý định hợp nhất, vì vậy tôi muốn hoàn tác nó. Khi thực hiện git statussau…
2675
hữu ích
14trả lời
787k xem

Hoàn tác một cuộc nổi loạn git?

Có ai biết làm thế nào để dễ dàng hoàn tác một cuộc nổi loạn git? Cách duy nhất nảy ra trong đầu là đi vào nó bằng tay: kiểm tra git cha mẹ cam kết cho cả hai chi nhánh sau đó tạo một nhánh tạm thời từ…
696
hữu ích
8trả lời
260k xem

Tôi có thể xóa một cam kết git nhưng giữ các thay đổi?

Trong một trong những nhánh phát triển của mình, tôi đã thực hiện một số thay đổi cho cơ sở mã của mình. Trước khi tôi có thể hoàn thành các tính năng mà tôi đang làm việc, tôi đã phải chuyển chi nhánh hiện tại của mình thành…
127
hữu ích
7trả lời
106k xem

SVN hoàn tác xóa trước khi cam kết?

Nếu bạn xóa một thư mục khỏi một bản sao làm việc của SVN, nhưng chưa cam kết, thì làm thế nào để lấy lại nó. Google thậm chí còn đề xuất "svn hoàn tác xóa trước khi cam kết" là một truy vấn phổ biến khi bạn nhập "svn hoàn…
113
hữu ích
22trả lời
31k xem

Mẫu thiết kế cho Undo Engine?

Tôi đang viết một công cụ mô hình cấu trúc cho một ứng dụng tham gia dân sự. Tôi có một lớp mô hình khổng lồ đại diện cho toàn bộ tòa nhà, bao gồm các tập hợp các nút, phần tử dòng, tải, v.v. cũng là các lớp tùy chỉnh. Tôi…
87
hữu ích
4trả lời
29k xem

Sử dụng liên tục hoàn tác của Vim?

Một trong những tính năng mới trong Vim 7.3 là 'hoàn tác liên tục', cho phép lưu trữ không lưu vào tệp khi thoát khỏi bộ đệm. Thật không may, tôi hoàn toàn không thể kích hoạt nó đúng cách hoặc tôi phải sử dụng sai. Đây là…
123
hữu ích
7trả lời
21k xem

Cây hoàn tác của VIM được sử dụng như thế nào?

Câu trả lời này nói: Hệ thống hoàn tác / làm lại của Vim là vô địch. Nhập một cái gì đó, hoàn tác, nhập một cái gì đó khác và bạn vẫn có thể lấy lại thứ đầu tiên bạn đã nhập vì Vim sử dụng một cây hoàn tác thay vì một…