IT <code> - Tag visual-studio-2012 [Câu hỏi]

86
hữu ích
6trả lời
89k xem

Làm thế nào để thêm một Dấu phân cách dọc?

Tôi muốn thêm Dấu phân cách dọc vào Lưới, nhưng tôi chỉ có thể tìm thấy chiều ngang. Không có Thuộc tính, nơi bạn có thể nhập nếu đường phân cách nên ngang hay dọc? Tôi đã tìm kiếm rất nhiều, nhưng không tìm thấy một giải…
454
hữu ích
49trả lời
262k xem

Visual Studio gỡ lỗi / tải rất chậm?

Tôi đang ở cuối wits. Visual Studio thường rất chậm để gỡ lỗi hoặc chỉ tải đơn giản ("bắt đầu mà không gỡ lỗi") các trang web ASP.NET MVC của tôi. Không phải lúc nào: lúc đầu, các dự án sẽ tải tốt và nhanh, nhưng một khi chúng…
77
hữu ích
9trả lời
132k xem

Tạo bảng bằng Javascript?

Tôi có một hàm JavaScript tạo một bảng có 3 hàng 2 ô. Ai đó có thể cho tôi biết làm thế nào tôi có thể tạo bảng dưới đây bằng cách sử dụng chức năng của mình (tôi cần làm điều này cho tình huống của mình)? Đây là mã…
68
hữu ích
10trả lời
80k xem

Visual Studio 2012 không chuyển đổi giải pháp vs2010?

Tôi đã mở giải pháp vs2010 của mình với vs2012 nhưng nó không thực hiện bất kỳ chuyển đổi nào vì từ năm 2008 đến 2010 đã xảy ra. Vì vậy, giải pháp của tôi vẫn giữ nguyên như 10 nhãn trên đó. Khi tôi thực hiện một giải pháp…
289
hữu ích
57trả lời
249k xem

Visual Studio không thể sao chép bản sao trong khi xây dựng?

Tôi liên tục gặp lỗi này trong quá trình xây dựng dự án VS2012 C # của mình Error 41 Could not copy "obj\Debug\WeinGartner.WeinCad.exe" to "bin\Debug\WeinGartner.WeinCad.exe". Exceeded retry count of 10. Failed.…
126
hữu ích
6trả lời
13k xem

Tại sao đoạn mã C ++ này biên dịch (hàm không trống không trả về giá trị) [trùng lặp]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Tại sao chảy ra khỏi phần cuối của hàm không trống mà không trả về giá trị không tạo ra lỗi trình biên dịch? 8 câu…
378
hữu ích
8trả lời
103k xem

VS 2012: Di chuyển Solution Explorer vào tệp hiện tại?

VS2010 có tính năng xem tệp sẽ tự động khiến Solution Explorer cuộn đến tệp đó. Với VS2012, việc xem các tệp khác nhau từ trong IDE không còn cuộn và tự động chọn tệp trong Solution Explorer. Có thể lấy lại tính năng…
140
hữu ích
12trả lời
57k xem

EF5: Không thể đính kèm tệp '{0}' làm cơ sở dữ liệu '{1}'?

Tôi đang gặp phải vấn đề chính xác như được mô tả ở đây (đọc phần "Không thể đính kèm với tệp MDF đã xóa"), nhưng giải pháp cho vấn đề không được nói ở đó ... Tóm lại, vấn đề là sau khi xóa .mdftệp, ngoại lệ sau được đưa ra…
156
hữu ích
22trả lời
110k xem

Làm cách nào tôi có thể khắc phục lỗi Microsoft Visual Studio: Gói không tải đúng cách?

Tôi đã cài đặt Visual Studio 2012 và DevExpress 13.1. Khi Visual studio bắt đầu, nó đã tạo ra một lỗi hiển thị bởi hình ảnh đính kèm này, Gói 'Microsoft.VisualStudio.Editor.Imcellenceation.EditorPackage' không tải đúng…
114
hữu ích
11trả lời
157k xem

Làm cách nào để cài đặt ASP.NET MVC 5 trong Visual Studio 2012?

Có cách nào để cài đặt ASP.NET MVC 5 trong Visual Studio 2012 không? Tôi đã thử sử dụng NuGet ( http://www.nuget.org/packages/Microsoft.AspNet.Mvc ). Nhưng tôi nghĩ rằng nó nên đến như một phần mở rộng của Visual Studio,…
72
hữu ích
6trả lời
27k xem

Nhiệm vụ Todo không xuất hiện trong Danh sách nhiệm vụ trong visual studio 2012?

Gần đây tôi đã nâng cấp lên Visual Studio 2012 và không có bất kỳ vấn đề nào ngoại trừ thực tế là các nhận xét bắt đầu bằng "// todo" không còn hiển thị trong danh sách tác vụ. Tôi hoàn toàn không biết nên bắt đầu tìm giải…
72
hữu ích
2trả lời
151k xem

Sử dụng SSIS BIDS với Visual Studio 2012/2013?

Tôi muốn sử dụng dự án SSIS / BIDS trong Visual Studio 2012. Tôi đã cài đặt cả Visual Studio 2010 và Visual Studio 2012 cùng với Microsoft SQL Server 2012. VS 2010 được cài đặt đầu tiên sau MS SQL 2012, được tích hợp…
79
hữu ích
3trả lời
56k xem

Có cách nào để phóng to trình soạn thảo văn bản Visual Studio bằng phím tắt không?

Hôm qua tôi thấy mình cần phải phóng to trình soạn thảo văn bản Visual Studio của mình và không có chuột (đừng hỏi). Thông thường tôi làm điều này bằng cách giữ CTRLvà cuộn bánh xe chuột. Tôi cũng không thể tìm ra cách để tab…
116
hữu ích
0trả lời
35k xem

Chỉnh sửa nhận xét thay đổi sau khi cập nhật đã được đăng ký vào TFS?

Tôi vừa chuyển sang VS2012 và không quen với nó, đã kiểm tra một số thay đổi lớn mà không có nhận xét. Không có bản cập nhật nào khác được thực hiện kể từ đó và không có nhà phát triển nào khác sẽ có quyền truy cập vào mã…
527
hữu ích
25trả lời
788k xem

Lỗi 'LINK: lỗi nghiêm trọng LNK1123: lỗi trong khi chuyển đổi sang COFF: tệp không hợp lệ hoặc bị hỏng' sau khi cài đặt Visual Studio 2012 Bản xem trước phát hành?

Tôi đã cài đặt Visual Studio 2012 Release Preview và nó có vẻ ổn, nhưng bây giờ khi tôi cố gắng sử dụng Visual Studio 2010 để biên dịch các dự án C ++, tôi nhận được thông báo lỗi sau: LINK: lỗi nghiêm trọng LNK1123:…

15 30 50 mỗi trang