IT <code> - Tag visual-studio-code [Câu hỏi]

256
hữu ích
11trả lời
86k xem

Cách sử dụng Visual Studio Code làm Trình chỉnh sửa mặc định cho Git?

Khi sử dụng git tại dòng lệnh, tôi tự hỏi liệu có thể sử dụng Visual Studio Code làm trình chỉnh sửa mặc định hay không, tức là khi tạo nhận xét cam kết và xem xét một khác biệt của tệp từ dòng lệnh. Tôi hiểu rằng sẽ không…
90
hữu ích
3trả lời
49k xem

Làm cách nào tôi có thể xem lịch sử git trong Visual Studio Code?

Tôi có thể thực thi các lệnh git khác nhau từ vscode, tuy nhiên tôi không thể tìm ra cách để trực quan hóa lịch sử.
81
hữu ích
9trả lời
55k xem

Di chuyển bảng điều khiển trong Visual Studio Code sang bên phải?

Trong Visual Studio Code, phần bảng điều khiển ở dưới cùng theo mặc định. Làm thế nào để tôi di chuyển nó sang bên phải? Ví dụ, trong hình ảnh sau đây, bảng điều khiển (Phần D) ở dưới cùng, thay vào đó tôi muốn nó di chuyển…
86
hữu ích
12trả lời
95k xem

Chạy Javascript trong mã Visual Studio?

Có cách nào để Thực thi javascript và hiển thị kết quả bằng Visual Studio Code không? Ví dụ: tập tin tập lệnh chứa console.log('hello world'); Tôi giả sử rằng nodejs sẽ cần thiết nhưng không thể tìm ra cách thực…
124
hữu ích
8trả lời
233k xem

Phông chữ nào được sử dụng trong Visual Studio Code Editor và cách thay đổi phông chữ?

Tôi đã thử trình soạn thảo Visual Studio Code ( https://code.visualstudio.com/ ) gần đây đã được công bố tại bản dựng. Tôi đã thử nó trên Windows và Ubuntu. Tôi có thể thấy rằng phông chữ mặc định của Visual Studio Code Editor…
302
hữu ích
8trả lời
133k xem

Làm cách nào để tìm kiếm tệp trong Visual Studio Code?

Tôi đã quen với Resharper nơi tôi có thể tìm kiếm các tệp, không phải nội dung, mà là tên tệp, giúp mở nhanh các tệp mới. Tính năng này có được triển khai trong Visual Studio Code không và có lối tắt nào cho nó không?…
445
hữu ích
11trả lời
234k xem

Làm cách nào để nhân đôi một dòng hoặc lựa chọn trong Visual Studio Code?

Sử dụng Microsoft Visual Studio Code, làm cách nào để sao chép một dòng mã và sau đó di chuyển nó lên và xuống? (Tương tự như hành vi + cmd+ của Sublime )shiftd Đây là một tính năng mà tôi sử dụng liên tục và đang gặp khó…
590
hữu ích
17trả lời
381k xem

VSCode - Làm cách nào để đặt kiểu không gian tab?

Làm cách nào để tùy chỉnh hệ số chuyển đổi từ tab sang không gian khi sử dụng Visual Studio Code? Chẳng hạn, ngay bây giờ trong HTML, nó dường như tạo ra hai khoảng trắng trên mỗi lần nhấn TAB, nhưng trong TypeScript, nó…
758
hữu ích
13trả lời
168k xem

Làm cách nào để định cấu hình Visual Studio Code để mở tệp luôn trong một tab mới?

Tôi đang sử dụng Visual Studio Code 1.3.1 với các tab vừa được giới thiệu. Khi tôi nhấp vào tệp, tệp đầu tiên sẽ mở trong một tab. Nếu tôi không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tệp này, tệp được nhấp thứ hai sẽ mở trong…
72
hữu ích
1trả lời
36k xem

Làm cách nào để khởi động lại VScode sau khi chỉnh sửa cấu hình của tiện ích mở rộng?

VScode thông báo cho bạn khi bạn mở cấu hình của tiện ích mở rộng: nhớ khởi động lại VScode Nhưng nó không nói gì về làm thế nào. Họ sử dụng chữ in hoa cho restarttừ, vì vậy thông thường nó sẽ có nghĩa gì đó…
119
hữu ích
8trả lời
53k xem

Chạy / mở VSCode từ Mac Terminal?

Tôi muốn chạy / mở Visual Studio Code từ Mac OSX Terminal bằng cách chạy lệnh này code .. Tôi tìm thấy hướng dẫn ở đây: https://code.visualstudio.com/Docs/setup Rõ ràng tôi cần bao gồm điều này trong .bashrctập tin của…
79
hữu ích
8trả lời
88k xem

Khoảng cách đến các tab trong Visual Studio Code?

Tôi viết typescriptvà htmlcác tập tin, và các tab trở thành không gian. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng Visual Studio Code. Tôi đã cố gắng thay đổi cài đặt và khởi động lại, nhưng không có gì thay đổi. Các cài đặt tôi đã…
340
hữu ích
18trả lời
218k xem

Chỉnh sửa đa dòng trong VSCode?

Có thể kích hoạt chỉnh sửa đa dòng như trong Sublimetext không? Ví dụ. nhấn Ctrlđể đặt các dấu con trỏ bổ sung và có thể viết / xóa trên nhiều vị trí trong tài liệu cùng một lúc.
242
hữu ích
17trả lời
128k xem

Làm cách nào để mở Visual Studio Code từ dòng lệnh trên OSX?

Các tài liệu đề cập đến một thực thi được gọi code, nhưng tôi không chắc tôi có thể tìm thấy nó ở đâu để tôi có thể đặt nó trên con đường của mình. Các zip tôi đã tải xuống từ trang VSCode không bao gồm bất kỳ thực thi nào như…
76
hữu ích
9trả lời
59k xem

Gỡ lỗi và chạy Angular2 Typecript với Visual Studio Code?

Gỡ lỗi và chạy Angular2 Typecript với Visual Studio Code? Tôi đang cố gắng gỡ lỗi ứng dụng bản thảo Angular2 bằng mã VS https://angular.io/guide/quickstart Bất cứ ai cũng có thể vui lòng chia sẻ các bước để gỡ lỗi và…

15 30 50 mỗi trang