IT <code> [Câu hỏi]

0
hữu ích
0trả lời
4 xem

The UberEats Clone helps a business firm to make hefty profits

Food delivery apps are the biggest revenue-generating businesses in this fast-changing digital era. Uber Eats is one of the leading platforms in this segment with a strong presence across 45 countries in more than 6000 cities. It…
0
hữu ích
0trả lời
4 xem

Get a competitive edge by initiating Gojek Like app development

Customers do not want to visit separate platforms to finish their daily tasks. They want a single platform where all the basic services can be completed quickly. This is where a Gojek like app steps in. Users can order food, book…
0
hữu ích
0trả lời
13 xem

What is the difference between case when and decode?

What is the difference between case when and decode? how do i rank by rank with a piece of code i have 'select customer.customerid,customer.contractid,customer.termed,customer.bracnchcode,' '(case when…
0
hữu ích
0trả lời
4 xem

Error 1101 ......................

Ae có thể chỉ dẫn cho mik lỗi : " Error 1101: Unable to get a response with the specifiled URL: http://192.168.1.12/gpio/0.
0
hữu ích
0trả lời
11 xem

Mọi người giúp em giải thích thủ tục VAL(st, value,code) trong pascal với ạ

Ví dụ: VAL(‘123’,value,code) lúc này code sẽ nhận giá trị bằng 0 và value=123nhưng nếu xâu st là các chữ cái a,b,c,d thì chuyển thành số như thế nào ạví dụ như xâu st là một dãy gồm chữ số và chữ cái : 12 4 a g 67 8 3 6 thì kết…
0
hữu ích
0trả lời
3 xem

return password hoặc null nếu không tìm thấy password phù hợp.

Em chao cac anh chi. Em co 1 bai code ve hash nhu sau:import org.apache.commons.codec.digest.*; public class BruteForceSha1Breaker { /** * Tìm mật khẩu cho một hàm hash nhất định. * * @param sha1Hash Hash. * *…
0
hữu ích
0trả lời
5 xem

Xin hướng dẫn đọc barcode sau khi quét

Tình hình là mình bắn code vào input được rồi, sao code search trong input lại không chạy mà mình phải bấm hoặc nhấn thì nó mới search ra sản phẩm.? Luôn. Các cao thủ xin help với
0
hữu ích
0trả lời
15 xem

cau lenh union all va union

em dung union all 2 cau lenh select nhung khong the nao hien thi department name cua bang departmentselect employees.department_id,employees.last_name from employeesunion allselect departments.department_id…
0
hữu ích
0trả lời
69 xem

Mysql truy vấn tìm cột có giá trị giống nhau liên tiếp

Mình cần tìm 4 giá Lớn liên tiếp nhau, sắp xếp giảm dần theo ID, của type=1.Trường hợp 5 giá trị Lớn liên tiếp thì báo là 5, 6 giá trị liên tiếp nhau thì báo là 5,...ID name type ------…
0
hữu ích
0trả lời
10 xem

Cách ghim lại cửa sổ Solution Explorer trong Visual Studio như thế nào ạ?

Em lỡ tay kéo cửa sổ Solution Explorer từ bên cạnh phải xuống giữa màn hình. Bây giờ nó không hiện ra được ở bên cạnh phải màn hình nữa thì bây giờ em phải làm sao để nó có thể trở về cạnh bên phải và ghim được nó lại ạ?
0
hữu ích
0trả lời
9 xem

C++ ạ em mới học mọi người giúp em với ạ

Nhập 1 mật khẩu dài không quá 10 ký tự, mật khẩu nhập vào ẩm bằng "*" nhập đúng vào hệ thống nhập sai yêu cầu nhập lại không quá 3 lần
0
hữu ích
0trả lời
134 xem

Xin chào mọi người, mình mới tự học lập trình trên mạng, hiện tại mình có tìm một bai này khá cơ bản mong mọi người giúp đỡ mình để mình học tốt hơn,

Help Memình không bắt các bạn thân yêu code dùm mình, do mình mới học , tay nghề non kém nên mong mọi người chỉ bảo mình ạ . tất nhiên mình đã code rồi , và sai tè le hết, mọi người giúp mình với . trân trọng cám ơn. tự học khó…
0
hữu ích
0trả lời
79 xem

Mọi người có thể giải thích cho em sự khác nhau giữa es5 và es6 được không ạ ?

ES5 là một phím tắt của ECMAScript 5. Nó còn được gọi là JavaScript 5 hoặc ECMAScript 2009. Nó được phát hành vào năm 2009.ECMAScript 6, còn được gọi là ES6 và ECMAScript 2015, là bản sửa đổi lớn thứ hai cho JavaScript.Lớp của nó…
0
hữu ích
0trả lời
28 xem

Làm thế nào có thể xoá được các kí tự giống nhau của hai biến trên Python?

Em mới làm một ứng dụng bằng Python nhưng em đang đau đầu ở chỗ là xoá các số giống nhau trên 2 biến chỉ để lại các con số không trùng nhau như thế nào. Ví dụ: a = " abcd" b = " abeg" c = a + b # phần này nên dùng hàm…

15 30 50 mỗi trang