0
hữu ích
0trả lời
283 xem

Hạch toán CCDC bị mất

 Em làm bài tập gặp NV này không biết làm mong được mọi người giải đáp ạ. CCDC đang sử dụng ở phân xưởng sản xuất bị mất, nguyên nhân được xác định là do công nh&aci...