5
hữu ích
6trả lời
35k xem

Công văn 1700/TCT-TNCN ngày 21/05/2010 hướng dẫn quyết toán TNCN 2009

Để tổ chức triển khai thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009, Tổng cục Thuế đã có công văn số 451/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 hướng dẫn cụ thể. Trong quá trình triển khai thực hiện, theo phản ánh của Cục Thuế các địa phương cũng như...
2
hữu ích
0trả lời
91k xem

Những CV về thuế TNCN được ban hành trong năm 2006 (tính đến thời điểm đầu tháng 12).

+ Công văn của Tổng cục Thuế số 3391/TCT-TNCN ngày 11 tháng 9 năm 2006 về việc Kê khai và nộp thuế TNCN. + Công văn của Tổng cục Thuế số 1856/TCT-TNCN ngày 30 tháng 5 năm 2006 v/v Thu nhập chịu thuế đối với khoản trúng thưởng xổ số. + Công văn ...
4
hữu ích
0trả lời
15k xem

CV của Tổng cục Thuế số 937/TCT-TNCN ngày 06/03/07 - Quyết toán thuế TNCN 2006

Công văn của Tổng cục Thuế số 937/TCT-TNCN ngày 06 tháng 3 năm 2007 về việc Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2006 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Các nội dung về quyết toán thu nhập đối với người có thu nhập c...
9
hữu ích
0trả lời
10k xem

Công văn của Bộ Tài chính số 128/BTC-TCT ngày 4/01/2008

Công văn của Bộ Tài chính số 128/BTC-TCT ngày 4/01/2008 về việc hướng dẫn nộp, thoái trả và tất toán tài khoản tạm thu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao Các bạn tham khảo!
4
hữu ích
0trả lời
38k xem

Văn bản liên quan

1. Pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 2. LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 04/2007/QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007 ( hiệu lực từ 01/01/2009 ) 3. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 147/2004/NĐ-CP NGÀY 23 THÁN...
3
hữu ích
0trả lời
64k xem

Dự thảo Nghị định quy định Luật thuế TNCN

Mọi người tham khảo qua dự thảo này. Nếu có ý kiến thì cho lên đây luôn nhé
7
hữu ích
0trả lời
27k xem

Luật TNCN và Nghị định 100/2008/ND-CP quy định chi tiết Luật thuế TNCN

Ban hành Nghị định về thuế thu nhập cá nhân ​ Ngày 8.9, Chính phủ đã ký, ban hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các quy định về đăng ký, khai thuế, quyết toán thuế TNCN. ...
1
hữu ích
0trả lời
18k xem

Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2008/ND-CP về Luật thuế TNCN

- THÔNG TƯ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. - Mẫu biểu kê khai theo thông tư ...
5
hữu ích
0trả lời
22k xem

Biểu tỷ lệ tính thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNCN (Tp.HCM)

Ngày 30/12/2008, Cục thuế Tp.HCM đã ban hành quyết định 16333/CT-QĐ về việc ban hành biểu tỷ lệ thu nhập chịu thuế và giá trị gia tăng trên doanh thu dành cho cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán theo quy định...
3
hữu ích
0trả lời
69k xem

Công văn số 42 V/v khấu trừ thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của tổ chức khấu trừ (xem file đính kèm)
9
hữu ích
0trả lời
15k xem
4
hữu ích
0trả lời
43k xem

Thông tư 27/2009/TT-BTC vễ giãn thời hạn nộp thuế TNCN

Thông tư 27/2009/TT-BTC vễ giãn thời hạn nộp thuế TNCN
3
hữu ích
0trả lời
37k xem

Thông tư 10/2009/TT-BTC hướng dẫn thuế TNCN đối với đại lý bảo hiểm

Thông tư 10/2009/TT-BTC hướng dẫn thuế TNCN đối với đại lý bảo hiểm (khác hẵn với các đối tượng khác về đăng ký, kê khai nộp thuế).
4
hữu ích
0trả lời
65k xem

CV 1823/BTC – TCT ngày 18/02/2009 V/v triển khai thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân

Ngày 18/02/2009 BTC đã có công văn số 1823 /BTC – TCT V/v triển khai thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân, theo đó thì trường hợp trước ngày ban hành Thông tư số 27/2009/TT-BTC, đơn vị chi trả thu nhập đã tạm khấu trừ thuế nhưng chưa nộp vào Ngân...
8
hữu ích
0trả lời
11k xem

CV 1845/BTC-TCT V/v hướng dẫn một số nội dung về thuế TNCN.

Ngày 18/02/2009 Bộ Tài chính ban hành công văn số CV 1845/BTC-TCT V/v hướng dẫn một số nội dung về thuế TNCN, theo đó đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: Thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng… có nguồn gốc phát sinh từ kết quả sản xuấ...

mỗi trang