0
hữu ích
0trả lời
74 xem

Upload nhiều image url đến Server sử dụng ajax trong asp.net mvc?

Mình có đoạn mã: <fieldset>                                  &...
0
hữu ích
0trả lời
74 xem

Làm thế nào để show được key data đã tạo của firebase trên html?

Mình muốn set onclick lên card view trong html, khi click vào card view nào thì sẽ show key data của cardview đó trong alert. Xa hơn là mình muốn get dữ liệu trong card view đó và đ...
0
hữu ích
0trả lời
70 xem

python interview questions and answers for experienced

Important Python Interview Questions and Answers for freshers and experienced to get your dream job in Python! 101 Python Basic Interview Questions for Freshers   https://www.fita.in/python-interview-questions-and-answers/ 
0
hữu ích
0trả lời
84 xem

Dùng Ckfinder trong Asp.Net MVC

Mình đang dùng Ckfinder để quản lý ảnh, mình đang gặp vấn đề như sau: Mình load Ckfinder lên để chọn ảnh sau đó lấy đường dẫn ảnh gán vào textbox và đồng thời mình cũng muốn...
0
hữu ích
0trả lời
144 xem

lỗi cài đặt tensorflow version 1.8.0 với python3.8 on windows 10x64 bit

mình hiện tại đang dùng phiên bản  Python 3.8.1 (tags/v3.8.1:1b293b6, Dec 18 2019, 22:39:24) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for ...
2
hữu ích
0trả lời
189 xem

Truy vấn cả giá trị null trong linq

var data = (from a in dt.NhapDs.Where(p => p.NgayNhap >= nttu && p.NgayNhap <= ntden).ToList() join b in dt.NhapDcts on a.IDNhap equals b.IDNhap join c in dt.DichVus on b.MaDV equa...
0
hữu ích
0trả lời
169 xem

Dictionary by Java Swing

 I want to create a Dictionary by Java Swing but i don't know how to create the pronounciation.  My lecturer said I cound use API but i don't know it. who can help me?
0
hữu ích
0trả lời
696 xem

React Native: Most Frequently Asked Questions in 2020- Part 1!

 React Native is widely being used for diverse projects by several professionals worldwide. So, here, we have answered some of the most frequently asked questions about this disruptive technology. These questions are intended to software devel...
0
hữu ích
1trả lời
102 xem

làm sao để có đường kẻ trên dòng đã có chữ HTML

 em muốn làm 1 cái đường kẻ mờ trên dòng để phân chia từng phần của 1 form đăng ký như hình dưới thì làn thế nào ạ ? cảm ơn mn 
0
hữu ích
0trả lời
298 xem

MD5 tính bít đệm

Nếu kích thước dữ liệu là 50 bít thì số bít cần lót thêm là bao nhiu ? Mọi người giúp e với ạ trong md5
0
hữu ích
0trả lời
388 xem

Thao tác trên điện thoại.

Cho em hỏi trong javascript  cách nhận thao tác lướt trên điện thoại android để chạy hàm ạ. ví dụ như lướt lên mình chạy hàm khác, lướt xuống mình chạy hàm khác.&n...
0
hữu ích
0trả lời
478 xem

An toàn thông tin- Hàm băm bí mật

 Mọi người cho em hỏi Hàm băm bí mật là gì ạ? Em cảm ơn!
0
hữu ích
0trả lời
510 xem

Mong mọi người giúp vấn đề em gặp khi sử dụng Sublime Text!

 Em mới dùng Sublime Text, và hôm nay em dùng bị tình trạng mở tab mới nhưng ST không tạo tab mới bên cạnh tab cũ mà thay tab cũ bằng tab mới. Mở tab trống bên cạnh cũng không đư...
0
hữu ích
0trả lời
346 xem

Thêm lại phần tử bị remove

Mình có đoạn lệnh javascript như sau: Khi không đăng nhập thì thẻ main của mình bị xóa, đăng nhập thành công rồi thì làm sao để gỡ bỏ xóa cho thẻ main ạ!  $('main&...
0
hữu ích
0trả lời
288 xem

Thêm lại phần tử bị remove

Mình có đoạn lệnh javascript như sau: Khi không đăng nhập thì thẻ main của mình bị xóa, đăng nhập thành công rồi thì làm sao để gỡ bỏ xóa cho thẻ main ạ!  $('main&...

mỗi trang