67
hữu ích
9trả lời
111k xem

Làm cách nào để thêm nút tùy chỉnh vào thanh công cụ gọi hàm JavaScript?

Tôi muốn thêm một nút vào thanh công cụ gọi hàm JavaScript như Tada ()? Bất kỳ ý tưởng về làm thế nào để thêm điều này?
131
hữu ích
12trả lời
112k xem

CKEditor tự động loại bỏ các lớp từ div

Tôi đang sử dụng CKEditor làm trình chỉnh sửa phía sau trên trang web của mình. Nó đang khiến tôi vòng qua khúc quanh mặc dù dường như muốn thay đổi mã theo cách nó thấy phù hợp mỗi khi tôi nhấn nút nguồn. Ví dụ ...
2
hữu ích
1trả lời
12k xem

Hướng dẫn cách cấu hình CKEditor trong MVC

Chào mọi người.  Em đang làm trang web sử dụng ASP.NET, trong đó có phần thêm mới tin tức. Em muốn dùng CKEditor để viết nội dung, nhưng không biết cấu hình như thế nào cả? Anh chị n&...