67
hữu ích
7trả lời
83k xem

Sublime Text 2: Tự động sửa lỗi thụt lề cho javascript?

Đây là một số mã mẫu mà tôi có, hiện tại tôi được đặt thành chỉ thụt lề sử dụng 4 khoảng trắng tại một thời điểm. Có cách nào để làm nổi bật một khối javascript và nhấn một nút hoặc tùy chọn menu để định dạng nó ...
67
hữu ích
9trả lời
110k xem

Làm cách nào để thêm nút tùy chỉnh vào thanh công cụ gọi hàm JavaScript?

Tôi muốn thêm một nút vào thanh công cụ gọi hàm JavaScript như Tada ()? Bất kỳ ý tưởng về làm thế nào để thêm điều này?
67
hữu ích
8trả lời
141k xem

Làm thế nào để cuộn đến một phần tử trong jQuery?

Tôi đã thực hiện đoạn mã sau trong JavaScript để tập trung vào phần tử cụ thể (nhánh1 là một phần tử), document.location.href = "# Branch1"; Nhưng vì tôi cũng đang sử dụng jQuery trong ứng dụng web của mình, vì vậy tôi muốn ... ...
67
hữu ích
7trả lời
58k xem

Không thể đặt thuộc tính '_renderItem' của UI UI không xác định tự động hoàn thành với HTML

Tôi đang sử dụng đoạn mã sau để hiển thị các mục tự động hoàn thành giao diện người dùng jQuery của mình dưới dạng HTML. Các mục hiển thị chính xác trong điều khiển tự động hoàn tất, nhưng tôi tiếp tục gặp lỗi javascript này và không th...
67
hữu ích
16trả lời
38k xem

Hàm JavaScript tương tự như phạm vi Python ()

Có một hàm trong JavaScript tương tự như phạm vi của Python () không? Tôi nghĩ rằng nên có một cách tốt hơn là viết các dòng sau mỗi lần: Array = new Array (); cho (i = 0; i <...
67
hữu ích
7trả lời
101k xem

nối mảng vào FormData và gửi qua AJAX

Tôi đang sử dụng ajax để gửi biểu mẫu nhiều phần với mảng, trường văn bản và tệp. Tôi nối thêm mỗi VAR vào dữ liệu chính vì vậy var tệp đính kèm = document.getEuityById ('files'); dữ liệu var = FormData mới (); ...
67
hữu ích
15trả lời
95k xem

Cách nhóm một mảng các đối tượng theo khóa

Có ai biết một cách (lodash nếu có thể) để nhóm một mảng các đối tượng theo một khóa đối tượng sau đó tạo ra một mảng các đối tượng mới dựa trên việc nhóm? Ví dụ, tôi có một loạt các đối tượng xe hơi: ...
67
hữu ích
8trả lời
167k xem

Mã hóa mật khẩu ở phía máy khách [trùng lặp]

Có thể trùng lặp: Về hệ thống băm mật khẩu ở phía máy khách Tôi phải bảo mật mật khẩu của người dùng trang web của mình. Những gì tôi đã làm là sử dụng băm mã hóa MD5 ở phía máy chủ. Nhưng vấn đề là ...
67
hữu ích
11trả lời
95k xem

Chuỗi con có chỉ số ngược

Làm cách nào tôi có thể trích xuất "456" từ "xxx_456" trong đó xxx có độ dài không xác định?
67
hữu ích
12trả lời
141k xem

JavaScript làm thế nào để có được ngày mai ở định dạng dd-mm-yy

Tôi đang cố gắng để JavaScript hiển thị ngày mai theo định dạng (dd-mm-yyyy) Tôi đã có tập lệnh này hiển thị ngày hôm nay ở định dạng (dd-mm-yyyy) var currentDate = new Date () var day = ...
68
hữu ích
1trả lời
54k xem

Có hỗ trợ PHP gốc cho Web Sockets không?

Tìm kiếm Ví dụ về Hello World Loại thực hiện của Ổ cắm web: Dưới đây là Ổ cắm Tạo tham chiếu từ php.net nhưng điều này có vẻ thấp hơn so với Ổ cắm web. Tôi muốn sử dụng Ổ cắm web này như ...
68
hữu ích
1trả lời
19k xem

Javascript nhầm lẫn biến cục bộ và toàn cầu [trùng lặp]

Tôi chưa quen với JavaScript và tôi đã thực hiện một số thực tiễn về phạm vi biến cục bộ và toàn cầu, sau đây là mã của tôi (fiddle): var myname = "ban đầu" hàm c () {alert (myname); var myname = ...
68
hữu ích
9trả lời
67k xem

Tải lên và kéo tệp lên trong Google Chrome / Chromium và Safari?

Tải lên và kéo tệp có thể được thực hiện trong Firefox 3.6. Một tìm kiếm của Google để tải lên tập tin kéo và thả html5 -gmail cung cấp những thứ như: Kéo tự nhiên + Tải tập tin thả xuống trong Firefox 3.6 http: // www ....
68
hữu ích
17trả lời
37k xem

Mã VS: Mã Breakpoint bị bỏ qua vì không tìm thấy mã được tạo

Tôi đã tìm kiếm ở khắp mọi nơi và tôi vẫn gặp vấn đề gỡ lỗi TypeScript bên trong Mã VS. Tôi đã đọc chủ đề này nhưng tôi vẫn không thể nhấn các điểm dừng của mình được đặt trong tệp TypeScript, nhấn ...
68
hữu ích
2trả lời
18k xem

Mô hình Máy khách / Máy chủ khi sử dụng Electron (Atom Shell) là gì?

Tôi đang cố gắng che giấu cách thức hoạt động của Electron (trước đây là Atom Shell). Tôi đến từ một ứng dụng web kiểu MVC truyền thống nơi Trình duyệt đang gọi Hành động điều khiển thông qua Định tuyến ...

mỗi trang