0
hữu ích
0trả lời
347 xem

Thao tác trên điện thoại.

Cho em hỏi trong javascript  cách nhận thao tác lướt trên điện thoại android để chạy hàm ạ. ví dụ như lướt lên mình chạy hàm khác, lướt xuống mình chạy hàm khác.&n...
0
hữu ích
0trả lời
328 xem

Thêm lại phần tử bị remove

Mình có đoạn lệnh javascript như sau: Khi không đăng nhập thì thẻ main của mình bị xóa, đăng nhập thành công rồi thì làm sao để gỡ bỏ xóa cho thẻ main ạ!  $('main&...
0
hữu ích
0trả lời
264 xem

Thêm lại phần tử bị remove

Mình có đoạn lệnh javascript như sau: Khi không đăng nhập thì thẻ main của mình bị xóa, đăng nhập thành công rồi thì làm sao để gỡ bỏ xóa cho thẻ main ạ!  $('main&...
67
hữu ích
7trả lời
83k xem

Sublime Text 2: Tự động sửa lỗi thụt lề cho javascript?

Đây là một số mã mẫu mà tôi có, hiện tại tôi được đặt thành chỉ thụt lề sử dụng 4 khoảng trắng tại một thời điểm. Có cách nào để làm nổi bật một khối javascript và nhấn một nút hoặc tùy chọn menu để định dạng nó ...
67
hữu ích
9trả lời
111k xem

Làm cách nào để thêm nút tùy chỉnh vào thanh công cụ gọi hàm JavaScript?

Tôi muốn thêm một nút vào thanh công cụ gọi hàm JavaScript như Tada ()? Bất kỳ ý tưởng về làm thế nào để thêm điều này?
67
hữu ích
8trả lời
142k xem

Làm thế nào để cuộn đến một phần tử trong jQuery?

Tôi đã thực hiện đoạn mã sau trong JavaScript để tập trung vào phần tử cụ thể (nhánh1 là một phần tử), document.location.href = "# Branch1"; Nhưng vì tôi cũng đang sử dụng jQuery trong ứng dụng web của mình, vì vậy tôi muốn ... ...
67
hữu ích
7trả lời
58k xem

Không thể đặt thuộc tính '_renderItem' của UI UI không xác định tự động hoàn thành với HTML

Tôi đang sử dụng đoạn mã sau để hiển thị các mục tự động hoàn thành giao diện người dùng jQuery của mình dưới dạng HTML. Các mục hiển thị chính xác trong điều khiển tự động hoàn tất, nhưng tôi tiếp tục gặp lỗi javascript này và không th...
67
hữu ích
16trả lời
38k xem

Hàm JavaScript tương tự như phạm vi Python ()

Có một hàm trong JavaScript tương tự như phạm vi của Python () không? Tôi nghĩ rằng nên có một cách tốt hơn là viết các dòng sau mỗi lần: Array = new Array (); cho (i = 0; i <...
67
hữu ích
7trả lời
101k xem

nối mảng vào FormData và gửi qua AJAX

Tôi đang sử dụng ajax để gửi biểu mẫu nhiều phần với mảng, trường văn bản và tệp. Tôi nối thêm mỗi VAR vào dữ liệu chính vì vậy var tệp đính kèm = document.getEuityById ('files'); dữ liệu var = FormData mới (); ...
67
hữu ích
15trả lời
95k xem

Cách nhóm một mảng các đối tượng theo khóa

Có ai biết một cách (lodash nếu có thể) để nhóm một mảng các đối tượng theo một khóa đối tượng sau đó tạo ra một mảng các đối tượng mới dựa trên việc nhóm? Ví dụ, tôi có một loạt các đối tượng xe hơi: ...
67
hữu ích
8trả lời
167k xem

Mã hóa mật khẩu ở phía máy khách [trùng lặp]

Có thể trùng lặp: Về hệ thống băm mật khẩu ở phía máy khách Tôi phải bảo mật mật khẩu của người dùng trang web của mình. Những gì tôi đã làm là sử dụng băm mã hóa MD5 ở phía máy chủ. Nhưng vấn đề là ...
67
hữu ích
11trả lời
95k xem

Chuỗi con có chỉ số ngược

Làm cách nào tôi có thể trích xuất "456" từ "xxx_456" trong đó xxx có độ dài không xác định?
67
hữu ích
12trả lời
141k xem

JavaScript làm thế nào để có được ngày mai ở định dạng dd-mm-yy

Tôi đang cố gắng để JavaScript hiển thị ngày mai theo định dạng (dd-mm-yyyy) Tôi đã có tập lệnh này hiển thị ngày hôm nay ở định dạng (dd-mm-yyyy) var currentDate = new Date () var day = ...
68
hữu ích
1trả lời
54k xem

Có hỗ trợ PHP gốc cho Web Sockets không?

Tìm kiếm Ví dụ về Hello World Loại thực hiện của Ổ cắm web: Dưới đây là Ổ cắm Tạo tham chiếu từ php.net nhưng điều này có vẻ thấp hơn so với Ổ cắm web. Tôi muốn sử dụng Ổ cắm web này như ...
68
hữu ích
1trả lời
19k xem

Javascript nhầm lẫn biến cục bộ và toàn cầu [trùng lặp]

Tôi chưa quen với JavaScript và tôi đã thực hiện một số thực tiễn về phạm vi biến cục bộ và toàn cầu, sau đây là mã của tôi (fiddle): var myname = "ban đầu" hàm c () {alert (myname); var myname = ...
68
hữu ích
9trả lời
67k xem

Tải lên và kéo tệp lên trong Google Chrome / Chromium và Safari?

Tải lên và kéo tệp có thể được thực hiện trong Firefox 3.6. Một tìm kiếm của Google để tải lên tập tin kéo và thả html5 -gmail cung cấp những thứ như: Kéo tự nhiên + Tải tập tin thả xuống trong Firefox 3.6 http: // www ....
68
hữu ích
17trả lời
37k xem

Mã VS: Mã Breakpoint bị bỏ qua vì không tìm thấy mã được tạo

Tôi đã tìm kiếm ở khắp mọi nơi và tôi vẫn gặp vấn đề gỡ lỗi TypeScript bên trong Mã VS. Tôi đã đọc chủ đề này nhưng tôi vẫn không thể nhấn các điểm dừng của mình được đặt trong tệp TypeScript, nhấn ...
68
hữu ích
2trả lời
18k xem

Mô hình Máy khách / Máy chủ khi sử dụng Electron (Atom Shell) là gì?

Tôi đang cố gắng che giấu cách thức hoạt động của Electron (trước đây là Atom Shell). Tôi đến từ một ứng dụng web kiểu MVC truyền thống nơi Trình duyệt đang gọi Hành động điều khiển thông qua Định tuyến ...
68
hữu ích
9trả lời
113k xem

Thay đổi kích thước chiều cao iframe theo chiều cao nội dung trong đó

Tôi đang mở trang blog của tôi trong trang web của tôi. Vấn đề là tôi có thể cung cấp chiều rộng cho iframe nhưng chiều cao phải là động để không có thanh cuộn trong iframe và nó trông giống như một trang duy nhất ... ...
68
hữu ích
2trả lời
52k xem

Javascript - Chức năng lưu trữ trong đối tượng - thực hành xấu? [đóng cửa]

Có được coi là thực hành mã hóa xấu để lưu trữ các chức năng trong một đối tượng thay vì chỉ xác định chúng (và do đó trên toàn cầu) không? Xem xét: 1. Foo = {bar: function () {alert ("baz"); } ...
68
hữu ích
4trả lời
60k xem

Chạy mã jQuery sau khi AngularJS hoàn thành kết xuất HTML

Trong bộ điều khiển tôi nhận được một số dữ liệu JSON bằng cách sử dụng các dịch vụ tài nguyên $ http hoặc $. Sau đó, tôi viết dữ liệu này trong $ scope và AngularJS cập nhật cấu trúc HTML của trang. Vấn đề của tôi là tôi cần biết ... ...
68
hữu ích
3trả lời
51k xem

Jshint.com yêu cầu sử dụng nghiêm ngặt. Điều đó có nghĩa là gì? [bản sao]

Jshint.com đang đưa ra lỗi: Dòng 36: var signin_found; Thiếu tuyên bố "sử dụng nghiêm ngặt".
68
hữu ích
4trả lời
80k xem

LocalStorage.getItem ('item') tốt hơn localStorage.item hay localStorage ['item']?

Gần đây tôi đã hỏi một câu hỏi về LocalStorage. Sử dụng JSON.parse (localStorage.item) và JSON.parse (localStorage ['item']) không hoạt động để trả về NULL khi mục này chưa được đặt. Tuy nhiên, ...
68
hữu ích
5trả lời
146k xem

Bắn một sự kiện bàn phím trong JavaScript

Tôi đang cố gắng mô phỏng một sự kiện bàn phím trong Safari bằng JavaScript. Tôi đã thử điều này: var event = document.createEvent ("KeyboardEvent"); event.initPalEvent ("nhấn phím", đúng, đúng, null, sai, ...
68
hữu ích
1trả lời
43k xem

Javascript. Gán giá trị mảng cho nhiều biến? [bản sao]

var a, b, c; var mảng = [1,2,3]; [a, b, c] = mảng; mã này hoạt động hoàn hảo trong Firefox dẫn đến a = 1, b = 2 và c = 3, nhưng nó không hoạt động trong Chrome. Đây có phải là lỗi của Chrome không hoặc nó không phải là mã javascript hợp...
68
hữu ích
7trả lời
14k xem

Làm cách nào để trả về phản hồi từ cuộc gọi có thể quan sát / http / async ở góc?

Tôi có dịch vụ trả về một quan sát có thể yêu cầu http đến máy chủ của tôi và nhận dữ liệu. Tôi muốn sử dụng dữ liệu này nhưng cuối cùng tôi luôn không xác định được. Có vấn đề gì vậy? Dịch vụ: @...
68
hữu ích
1trả lời
36k xem

Làm nổi bật nút được chọn, các liên kết của nó và các con của nó trong biểu đồ hướng lực D3

Tôi đang làm việc trên một đồ thị hướng lực trong D3. Tôi muốn làm nổi bật nút mouseover'd, các liên kết của nó và các nút con của nó bằng cách đặt tất cả các nút khác và các liên kết đến độ mờ thấp hơn. Trong ví dụ này, ...
68
hữu ích
7trả lời
25k xem

Javascript sort () hoạt động như thế nào?

Làm thế nào để đoạn mã sau sắp xếp mảng này theo thứ tự số? var mảng = [25, 8, 7, 41] mảng.sort (hàm (a, b) {return a - b}) Tôi biết rằng nếu kết quả tính toán là ... ...
68
hữu ích
2trả lời
40k xem

Sử dụng Reacjs với allowjs

Gần đây, tôi bắt đầu sử dụng Reacjs cùng với bộ định tuyến backbonejs để xây dựng một ứng dụng. Tôi thường sử dụng các yêu cầu sử dụng cho phụ thuộc và quản lý mã. Nhưng, vấn đề phát sinh khi tôi cố gắng bao gồm ...
68
hữu ích
6trả lời
124k xem

Cách tạo máy chủ websockets trong PHP

Có bất kỳ hướng dẫn hoặc hướng dẫn nào cho thấy cách tự viết một máy chủ websockets đơn giản trong PHP không? Tôi đã cố gắng tìm kiếm nó trên google nhưng tôi không tìm thấy nhiều. Tôi đã tìm thấy phpwebsockets nhưng nó đã lỗi thời ... ...

mỗi trang