0
hữu ích
0trả lời
360 xem

Thao tác trên điện thoại.

Cho em hỏi trong javascript  cách nhận thao tác lướt trên điện thoại android để chạy hàm ạ. ví dụ như lướt lên mình chạy hàm khác, lướt xuống mình chạy hàm khác.&n...
0
hữu ích
0trả lời
338 xem

Thêm lại phần tử bị remove

Mình có đoạn lệnh javascript như sau: Khi không đăng nhập thì thẻ main của mình bị xóa, đăng nhập thành công rồi thì làm sao để gỡ bỏ xóa cho thẻ main ạ!  $('main&...
0
hữu ích
0trả lời
274 xem

Thêm lại phần tử bị remove

Mình có đoạn lệnh javascript như sau: Khi không đăng nhập thì thẻ main của mình bị xóa, đăng nhập thành công rồi thì làm sao để gỡ bỏ xóa cho thẻ main ạ!  $('main&...
70
hữu ích
0trả lời
100k xem

scrollTop hoạt hình mà không cần jquery [trùng lặp]

Tôi đang cố gắng tạo hiệu ứng "cuộn lên đầu" hoạt hình mà không cần sử dụng jQuery. Trong jQuery, tôi thường sử dụng mã này: $ ('# go-to-top'). Click (function () {$ ('html, body'). Animate ({scrollTop: 0}, 400); ...
71
hữu ích
0trả lời
42k xem

Làm cách nào để chuyển từ jQuery sang React.js? [đóng cửa]

Tôi đã đọc lên React trong vài ngày. Tôi có thể hiểu hầu hết những gì tôi đang xem, nhưng tôi không hoàn toàn tự tin vào khả năng viết của mình. Tôi đã làm việc trên một ứng dụng web nhỏ mà ...
71
hữu ích
0trả lời
80k xem

ES6 ánh xạ một mảng các đối tượng, để trả về một mảng các đối tượng với các khóa mới [trùng lặp]

Tôi có một mảng các đối tượng: [{id: 1, name: 'bill'}, {id: 2, name: 'ted'}] Tìm kiếm một lớp lót đơn giản để trả về: [{value: 1, .. .
73
hữu ích
0trả lời
67k xem

window.onload so với body.onload so với document.on yet [trùng lặp]

Sự khác biệt giữa window.onload, document.on yet và body.onload là gì?
73
hữu ích
0trả lời
130k xem

Cách tốt nhất để có được tất cả các hộp kiểm đã chọn GIÁ TRỊ trong jQuery [trùng lặp]

Tôi đang tìm cách để có được giá trị của tất cả các hộp kiểm đã được chọn thông qua jQuery.
74
hữu ích
0trả lời
36k xem

JavaScript có đánh giá ngắn mạch ngắn không? [bản sao]

Có thể trùng lặp: Sử dụng ngắn mạch của && như một câu lệnh if? Có javascript sử dụng tối ưu hóa trong các biểu thức boolean? Tôi muốn biết nếu JavaScript có "Ngắn mạch" ...
75
hữu ích
0trả lời
24k xem

Làm cách nào để biết trình duyệt có hỗ trợ <input type = 'date'> [trùng lặp]

Có thể trùng lặp: Phát hiện trình cắm và khởi tạo loại HTML5 <input type = date> Nên tạo một đầu vào với một công cụ đo thời gian do tác nhân người dùng (tùy chọn) cung cấp, nhưng nó không được hỗ trợ rộng rãi ...
76
hữu ích
0trả lời
172k xem

Thay thế các ký tự đặc biệt trong một chuỗi bằng _ (gạch dưới) [đã đóng]

Tôi muốn thay thế các ký tự đặc biệt từ một chuỗi và thay thế chúng bằng _ character Ví dụ: string = "img_realtime_tr ~ ading3 $" Chuỗi kết quả sẽ trông giống như "img_realtime_tr_ading3_"; Tôi ...
78
hữu ích
0trả lời
41k xem

Cập nhật giá trị của đầu vào mà không mất vị trí con trỏ [trùng lặp]

Có thể trùng lặp: Dừng con trỏ nhảy đến cuối trường nhập trong javascript thay thế Tôi muốn bắt buộc rằng giá trị của hộp văn bản là chữ thường, sử dụng JavaScript. Tôi đã thử mã dưới đây, ...
79
hữu ích
0trả lời
83k xem

Thực tiễn tốt nhất về xây dựng trang web bằng Node.js

Tôi đã tự hỏi làm thế nào một người sẽ phát triển một trang web từ đầu với Node.js. Tôi hiểu làm thế nào tôi có thể làm điều đó, nhưng tôi quan tâm đến thực tiễn thiết kế tốt nhất. Tôi cần cái này ...
79
hữu ích
0trả lời
120k xem

Angular 2 - Sử dụng 'this' bên trong setTimeout [trùng lặp]

Tôi có một hàm giống như vậy trong lớp showMessageSuccess () {var that = this; this.messageSuccess = true; setTimeout (function () {that.messageSuccess = false;}, 3000); } ...
81
hữu ích
0trả lời
68k xem

Bản đánh máy: làm thế nào để lặp qua các giá trị enum để hiển thị trong các nút radio? [bản sao]

Cách thích hợp để lặp qua các lứa của enum trong Bản mô tả là gì? (Hiện đang sử dụng bản đánh máy 1.8.1) Tôi đã nhận được enum sau: export enum MotifInter Medi {Xâm nhập, ...

mỗi trang