67
hữu ích
5trả lời
153k xem

thêm 1 ngày vào giá trị định dạng DATETIME

Trong một số trường hợp nhất định, tôi muốn thêm 1 ngày vào giá trị của biến được định dạng DATETIME của mình: $ start_date = date ('Ymd H: i: s', strtotime ("{$ _ GET ['start_hours']}: {$ _ GET [' start_minutes ']} {$ _GET [' ... ...
67
hữu ích
25trả lời
140k xem

Sau khi MySQL cài đặt qua Brew, tôi gặp lỗi - Máy chủ thoát mà không cập nhật tệp PID

Ok, tôi đã tìm kiếm khắp nơi và đã dành khá nhiều thời gian để cài đặt, gỡ cài đặt, thử nhiều tùy chọn khác nhau nhưng không thành công. Tôi đang dùng Mac OS X Lion (10.7.3) và đang cố gắng thiết lập Python, ...
68
hữu ích
9trả lời
76k xem

Cơ sở dữ liệu / SQL: Làm thế nào để lưu trữ dữ liệu kinh độ / vĩ độ?

Câu hỏi về hiệu suất ... Tôi có một cơ sở dữ liệu về các ngôi nhà có dữ liệu định vị địa lý (kinh độ và vĩ độ). Điều tôi muốn làm là tìm cách tốt nhất để lưu trữ dữ liệu định vị trong MySQL của tôi (v5.0.24a) ...
68
hữu ích
6trả lời
17k xem

Lập chỉ mục các trường boolean

Đây có lẽ là một câu hỏi thực sự ngu ngốc, nhưng sẽ có nhiều lợi ích trong việc lập chỉ mục một trường boolean trong bảng cơ sở dữ liệu? Đưa ra một tình huống phổ biến, như các bản ghi "xóa mềm" là ...
68
hữu ích
5trả lời
200k xem

MySQL - Toán tử phải chứa 1 cột

Trong khi làm việc trên một hệ thống tôi đang tạo, tôi đã cố gắng sử dụng truy vấn sau trong dự án của mình: CHỌN chủ đề.id, chủ đề.name, chủ đề.post_count, chủ đề.view_count, COUNT (post.solve_post) NHƯ ...
68
hữu ích
3trả lời
138k xem

Sử dụng nhóm theo hai trường và đếm trong SQL

Tôi có một bảng trong db mysql của tôi có hai cột: nhóm và nhóm con. Xem bên dưới. nhóm, phân nhóm grp-A, sub-A grp-A, sub-A grp-A, sub-B grp-B, sub-A grp-B, sub-gr gr-B, sub-B Tôi là ...
68
hữu ích
6trả lời
68k xem

Sử dụng% cho máy chủ khi tạo người dùng MySQL

Cơ sở dữ liệu MySQL của tôi cần hai người dùng: người dùng và hỗ trợ. Một trong những nhà phát triển ứng dụng khẳng định rằng tôi tạo bốn tài khoản cho những người dùng này: appuser @ '%' appuser @ 'localhost' support @ '%' support @ '....
68
hữu ích
9trả lời
30k xem

NHÓM PostgreQuery B BYNG khác với MySQL?

Tôi đã chuyển một số truy vấn MySQL của mình sang PostgreSQL để sử dụng Heroku. Hầu hết các truy vấn của tôi đều hoạt động tốt, nhưng tôi vẫn gặp lỗi lặp lại tương tự khi tôi sử dụng nhóm theo: ERROR: cột "XYZ" phải ...
68
hữu ích
22trả lời
94k xem

Mysql. Không thể tạo bảng errno 150

Tôi phải tạo một db với 2 bảng trong mysql nhưng tập lệnh thất bại với errno 150 (Vấn đề về khóa ngoài). Tôi đã kiểm tra kỹ các trường khóa ngoại giống nhau trên cả hai bảng và tôi không thể tìm thấy bất kỳ lỗi nào ....
68
hữu ích
7trả lời
54k xem

Tôi có thể sử dụng hàm cho một giá trị mặc định trong MySql không?

Tôi muốn làm một cái gì đó như thế này: tạo bảng app_users (app_user_id smallint (6) không null auto_increment khóa chính, api_key char (36) không null uuid ()); Tuy nhiên kết quả này ...
68
hữu ích
3trả lời
46k xem

Có cách nào để chuyển mật khẩu người dùng DB vào công cụ dòng lệnh mysqladmin không?

Tôi hiện đang sử dụng những điều sau đây nhưng nó LUÔN nhắc tôi nhập mật khẩu theo cách thủ công. Có cách nào để truyền nó vào dòng lệnh khi khởi chạy tệp thực thi không? danh sách quy trình mysqladmin -u root -...
68
hữu ích
7trả lời
102k xem

Có cách nào để biết tên người dùng hiện tại của bạn trong mysql không?

Tôi muốn biết liệu có cách nào để truy vấn mysql trả về tên người dùng của người dùng đưa ra truy vấn đó không. Điều này có thể không?
68
hữu ích
10trả lời
122k xem

Làm thế nào để giải quyết thời gian ra trong phpmyadmin?

Tôi muốn nhập các tập lệnh sql lớn (ít nhất 300 mb) thông qua phpMyAdmin. Tôi đã thử: post_max_size = 750M upload_max_filesize = 750M max_execut_time = 300 max_input_time = 540 memory_limit = 1000M trong ...
68
hữu ích
4trả lời
115k xem
68
hữu ích
4trả lời
112k xem

Cách chia DATE và TIME từ DATETIME trong MySQL

Tôi đang lưu trữ một trường DATETIME trong Bảng. Sau khi lưu trữ giá trị của nó, hãy đến như 2012-09-09 06:57:12. Để lưu trữ, tôi đang sử dụng cú pháp: date ("Ymd H: i: s"); Bây giờ Câu hỏi của tôi là, Trong khi ...

mỗi trang