1
hữu ích
0trả lời
1.1k xem

Nếu nhập vào 1 file txt trong python có nhiều dòng toàn là số thì có cách nào xử lý nó như file exel không?

Mình nhập vào 1 file txt toàn số cách nhau bỏi khoản cách. Làm sao để mình có thể xử lý nó như 1 file exel được?  
0
hữu ích
0trả lời
1.1k xem

ngôn ngữ lập trình python

 chào mọi người em muốn hỏi em muốn tạo ra 1 hàm def count(element,seq):  mà em muốn đếm số element có trong seq  vd như  In [ ]: count(2, list(range(5))) Out[ ]: 1 thì phải làm thế n&a...
67
hữu ích
16trả lời
38k xem

Hàm JavaScript tương tự như phạm vi Python ()

Có một hàm trong JavaScript tương tự như phạm vi của Python () không? Tôi nghĩ rằng nên có một cách tốt hơn là viết các dòng sau mỗi lần: Array = new Array (); cho (i = 0; i <...
67
hữu ích
3trả lời
143k xem

Làm thế nào để đăng nhập vào Nhật ký vào một trang web bằng mô-đun Yêu cầu của Python?

Tôi đang cố gắng đăng một yêu cầu để đăng nhập vào một trang web bằng mô-đun Yêu cầu trong Python nhưng nó không thực sự hoạt động. Tôi chưa quen với điều này ... vì vậy tôi không thể biết liệu tôi có nên tạo Tên người dùng và Mật khẩu ...
67
hữu ích
4trả lời
114k xem

vẽ biểu đồ có chiều cao thanh bằng 1 trong matplotlib

Tôi muốn vẽ biểu đồ đã chuẩn hóa từ một vectơ bằng matplotlib. Tôi đã thử như sau: plt.hist (myarray, Normed = True) cũng như: plt.hist (myarray, Normed = 1) nhưng không có tùy chọn nào tạo ra ...
67
hữu ích
9trả lời
31k xem

Lớp không có thành viên đối tượng

def index (request): muộn_question_list = Câu hỏi.objects.all (). order_by ('- pub_date') [: 5] template = loader.get_template ('polls / index.html') bối cảnh = {'muộn_question_list': .. .
67
hữu ích
5trả lời
68k xem

gấu trúc python loại bỏ các cột trùng lặp

Cách dễ nhất để loại bỏ các cột trùng lặp khỏi một khung dữ liệu là gì? Tôi đang đọc một tệp văn bản có các cột trùng lặp thông qua: nhập gấu trúc dưới dạng pd df = pd.read_table (fname) Tên cột là: ...
67
hữu ích
6trả lời
38k xem

Làm thế nào để có được tất cả các giá trị từ lớp python enum?

Tôi đang sử dụng thư viện Enum4 để tạo một lớp enum như sau: class Color (Enum): RED = 1 BLUE = 2 Tôi muốn in [1, 2] dưới dạng danh sách ở đâu đó. Làm thế nào tôi có thể đạt được điều này?
67
hữu ích
8trả lời
102k xem

Tìm kiếm danh sách các đối tượng trong Python

Giả sử tôi đang tạo một lớp đơn giản để hoạt động tương tự như cấu trúc kiểu C, để chỉ giữ các phần tử dữ liệu. Tôi đang cố gắng tìm ra cách tìm kiếm danh sách các đối tượng cho các đối tượng có thuộc tính ...
67
hữu ích
12trả lời
90k xem

Python có chậm hơn Java / C # không? [đóng cửa]

Python có chậm hơn Java / C # không? hiệu suất-so sánh-c-java-python-ruby-jython-jruby-groovy Đây là một dự án tối ưu hóa CPython: unladen-nuốt
68
hữu ích
4trả lời
22k xem

Cách tiêu chuẩn để tạo các gói debian để phân phối các chương trình Python?

Có rất nhiều thông tin về cách thực hiện việc này, nhưng vì "có nhiều hơn một cách để lột da mèo", và tất cả các hướng dẫn / hướng dẫn bao gồm một chút về quy trình dường như đưa ra một số giả định nhất định ...
68
hữu ích
5trả lời
35k xem

Nhận lớp đã xác định phương thức

Làm thế nào tôi có thể nhận được lớp đã định nghĩa một phương thức trong Python? Tôi muốn ví dụ sau để in "__main __. FooClass": class FooClass: def foo_method (self): in "foo" class BarClass (...
68
hữu ích
1trả lời
4.8k xem

Các 'cấp độ', 'khóa' và tên đối số trong hàm concat của Pandas là gì?

Câu hỏi Làm thế nào để tôi sử dụng pd.concat? Các đối số cấp độ là gì? Đối số khóa là gì? Có một loạt các ví dụ để giúp giải thích làm thế nào để sử dụng tất cả các đối số? Chức năng concat của gấu trúc ...
68
hữu ích
3trả lời
58k xem

Python split () mà không xóa dấu phân cách [trùng lặp]

Mã này hầu như thực hiện những gì tôi cần nó .. cho dòng trong all_lines: s = line.split ('>') Ngoại trừ nó loại bỏ tất cả các dấu phân cách '>'. Vì vậy, <html> <head> Biến thành ['<html', '<...
68
hữu ích
2trả lời
59k xem

Matplotlib: làm thế nào để thiết lập con số hiện tại?

Đây hy vọng là một câu hỏi đơn giản nhưng tôi không thể tìm ra nó vào lúc này. Tôi muốn sử dụng matplotlib để hiển thị 2 hình và sau đó sử dụng chúng một cách tương tác. Tôi tạo các số liệu với: nhập matplotlib ...

mỗi trang