0
hữu ích
0trả lời
330 xem

Xử lí lỗi Stack overlow trong visual studio 2017

 Xin chào các anh chị, em là mem mới ạ.  Em có một vấn đề thắc mắc, và vô cùng biết ơn nếu có anh chị nào giải thích hộ em ạ. Đây là code của em, và ...
0
hữu ích
0trả lời
424 xem

Web Xem Phim Online Sử Dụng Nodejs

 Chào mọi người, Mình rất thích mảng xem phim online và cũng đang mày mò nghiên cứu phát triển hệ thống xem phim hd giống trang http://khophimle.com Không biết bạn nào c&oacut...
0
hữu ích
0trả lời
323 xem

Scripts query truy vấn ISODate

 Em có một câu query với nội dung là tìm các hoạt động "Create" trong ngày nên em query như sau. Trong ngày ở đây em định nghĩa là vào lúc 00:00:00 ng&ag...
0
hữu ích
0trả lời
568 xem

Phiền ai đó chuyển giúp em câu lệnh SQL này sang LINQ với ạ. Em cảm ơn.

 SELECT BAID, [From], [To], SUM (TotalMessage) as 'TotalMess'," + "SUM (NumMessMiss) as 'TotalMessMiss'  FROM[dbo].[tblTyLeTruotTinNhan]  GROUP BY BAID, [From], [To]
0
hữu ích
0trả lời
525 xem

Sử dụng công cụ Fill&Sign của PDF trong c#

Trong PDF có tool Fill&Sign. Mình muốn sử dụng tool này trong winform. Tức là mình bắt cái sự kiện Fill&Sign này khi mình load file PDF lên. Cụ thể là mình muốn...
68
hữu ích
0trả lời
116k xem

ví dụ OCR (nhận dạng ký tự quang học) tốt nhất trong Android [đã đóng]

Tôi muốn một ví dụ chạy OCR trong Android, tôi đã thực hiện một số nghiên cứu và tìm thấy một ví dụ thực hiện OCR trong Android. https://github.com/rmtheis/tess-two và trong đó có ba tệp dự án .....
68
hữu ích
0trả lời
47k xem

Ưu và nhược điểm của MongoDB? [đóng cửa]

Ai đó có thể cho tôi biết những ưu và nhược điểm của mongodb, đặc biệt là so sánh với cơ sở dữ liệu quan hệ? bao gồm ACID, khả năng mở rộng, thông lượng, sử dụng bộ nhớ chính, hiệu năng chèn / truy vấn và ...
68
hữu ích
0trả lời
24k xem

Xem ngăn xếp hoạt động trong Android [đã đóng]

Có thể xem ngăn xếp hoạt động trong Android cho mục đích gỡ lỗi không?
68
hữu ích
0trả lời
79k xem

Lấy HTML nguồn của trang hiện tại từ tiện ích chrome

Tôi có một phần mở rộng chrome. tôi cần phân tích từ nguồn HTML của trang hiện tại. tôi tìm thấy ở đây tất cả các loại giải pháp với các trang nền và kịch bản nội dung nhưng không có giải pháp nào giúp tôi. đây là những gì tôi ... ...
68
hữu ích
0trả lời
128k xem

tìm các tập tin thời gian cũ hơn 1 giờ [trùng lặp]

Tôi có lệnh này mà tôi chạy mỗi 24 giờ hiện tại. tìm / var / www / html / audio -daystart -maxdepth 1 -mtime +1 -type f -name "* .mp3" -exec rm -f {} \; Tôi muốn chạy nó cứ sau 1 giờ và ...
68
hữu ích
0trả lời
80k xem

Cách Tiêm xác thực Trình quản lý bằng Cấu hình Java trong Bộ lọc tùy chỉnh

Tôi đang sử dụng Spring Security 3.2 và Spring 4.0.1 Tôi đang làm việc để chuyển đổi cấu hình xml thành cấu hình Java. Khi tôi chú thích Trình quản lý xác thực với @Autowired trong Bộ lọc của mình, tôi sẽ gặp một ngoại lệ ...
68
hữu ích
0trả lời
41k xem

Chứng chỉ này có nhà phát hành không hợp lệ: Keychain đánh dấu tất cả các chứng chỉ là Nhà phát hành không hợp lệ '[trùng lặp]

Keychain hiển thị tất cả các chứng chỉ là Không hợp lệ trong móc khóa của tôi, vì nó hoạt động trước 2 ngày và tôi cũng kiểm tra cổng thông tin dành cho nhà phát triển và nó hiển thị hợp lệ ở đó. Nó đánh dấu mỗi và mọi chứng chỉ ... ...
69
hữu ích
0trả lời
20k xem

Angular-UI vs Angular-Strap [đã đóng]

Vì vậy, hiện tại tôi đang sử dụng Angular UI Bootstrap nhưng tôi nhận thấy Angular-Strap đã được viết lại để không phải là các lệnh được gói jQuery. Xem qua mã mới của Angular-Strap Tôi đã nhận thấy một số ...
69
hữu ích
0trả lời
15k xem

MongoKit vs MongoEngine vs Flask-MongoAlchemy cho Flask [đã đóng]

Bất cứ ai cũng có kinh nghiệm với MongoKit, MongoEngine hoặc Flask-MongoAlchemy cho Flask? Bạn thích cái nào hơn? Kinh nghiệm tích cực hay tiêu cực ?. Quá nhiều lựa chọn cho một Flask-Newbie.
69
hữu ích
0trả lời
18k xem

Sudo bang bang là gì? [đóng cửa]

Ngoài truyện tranh này, tôi đã thấy một số người viết sudo !!. Sudo bang bang là gì?

mỗi trang