Cookie là gì?

Cookie là một tệp tin nhỏ được một nền tảng lưu trữ trong trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Cookie cho phép chủ trang web phân biệt các hoạt động từ thiết bị của bạn với những người dùng khác của trang web đó. Mỗi trang web có thể gửi cookie của riêng trang đó đến trình duyệt hoặc thiết bị của bạn nếu tùy chọn trình duyệt của bạn cho phép, nhưng (để bảo vệ quyền riêng tư của bạn) trình duyệt của bạn chỉ cho phép một trang web truy cập vào các cookie mà trang đó đã gửi cho bạn chứ không phải các cookie được gửi cho bạn từ các trang web khác.


Cookie rất cần thiết

Những cookie này rất cần thiết cho hoạt động của các nền tảng của chúng tôi. Ví dụ, chúng bao gồm các cookie cho phép bạn đăng nhập vào vùng được bảo mật của trang web, tiến trình hay hoàn tất hồ sơ đặt chỗ hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi. Chúng cũng bao gồm các cookie giúp chúng tôi hiểu cách người dùng sử dụng trang web của chúng tôi, cho phép chúng tôi cải thiện trải nghiệm tổng thể mà không thể nhận diện hoặc nhắm mục tiêu cá nhân đến bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác. Nếu bạn vô hiệu hóa các cookie này thì bạn có thể sẽ không sử dụng được đầy đủ nền tảng của chúng tôi hoặc hoàn toàn không sử dụng được.


Cookie hiệu năng

Những cookie này thu thập các thông tin phân tích về cách thức khách truy cập sử dụng Website của chúng tôi (như khách truy cập ghé thăm trang nào thường xuyên nhất, liên kết điều hướng nào được sử dụng và có bao nhiêu khách truy cập đến trang web của chúng tôi, vv). Tất cả những thông tin thu thập được được kết hợp lại với nhau và do đó được ẩn danh.

Các cookie hiệu năng sử dụng trên Website của chúng tôi có thể được các bên thứ ba quản lý. Tuy nhiên, chúng tôi không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng những cookie này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích đã liệt kê ở trên.


Cookie quảng cáo

Những cookie này ghi lại lần truy cập của bạn tới trang web, các trang bạn ghé thăm và hoạt động của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiển thị quảng cáo phù hợp với bạn trên nền tảng (từ nhà cung cấp quảng cáo thuộc bên thứ ba). Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba vì mục đích này, ví dụ chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo liên quan tới bạn dựa trên lịch sử trình duyệt trên các nền tảng của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie của bên thứ ba để chúng tôi có thể cá nhân hóa quảng cáo của chúng tôi cho bạn và để giúp chúng tôi phân tích hành vi của khách hàng. Các nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi đặt cookie ẩn danh trên các trang web khác mà chúng tôi quảng cáo. Nếu bạn nhận được một trong các cookie đó, chúng tôi có thể sử dụng nó để xác định bạn đã truy cập trang web đó nếu sau đó bạn truy cập vào nền tảng của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi cá nhân hóa quảng cáo của chúng tôi cho bạn dựa trên thông tin này.


Tôi có thể từ chối cookie và/hoặc xóa cookie đang hoạt động bằng cách nào?

Các trình duyệt hiện đại cho phép bạn thay đổi các cài đặt cookie. Bạn có thể cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị để chấp nhận tất cả cookie, hoặc thông báo cho bạn khi một cookie xuất hiện, hoặc luôn không nhận cookie. Điều cuối cùng có nghĩa là một số tính năng cá nhân hóa nhất định không thể được cung cấp tới bạn và theo đó bạn không thể tận dụng được tất cả các tính năng của trang web. Mỗi trình duyệt đều có sự khác biệt, do vậy hãy kiểm tra trình đơn “hỗ trợ”, “tùy chọn” hoặc “ưu tiên” của trình duyệt để tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cookie. Các liên kết sau cung cấp thêm thông tin về cài đặt cookie cho các trình duyệt thường dùng: Cài đặt cookie trong Internet Explorer; Cài đặt cookie trong Firefox; Cài đặt cookie trong Chrome; Cài đặt cookie trong web Safari và iOS.

Bạn cũng có thể truy cập http://www.aboutcookies.org/ có chứa toàn bộ thông tin về cách thực hiện trên nhiều trình duyệt khác nhau. Trang này cũng bao gồm thông tin chi tiết về cách xóa cookie khỏi máy tính cũng như các thông tin chung về cookie.

Chúng tôi không khuyến khích tắt cookie khi truy cập trang web của chúng tôi vì điều này có thể gây bất lợi cho bạn khi khiến bạn không thể đặt chỗ thông qua các chương trình khách hàng thân thiết hoặc khiến bạn không thể đặt các loại sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định. Điều này cũng có nghĩa là các chức năng hoặc một số phần nhất định của trang web không hoạt động chính xác. Xin lưu ý rằng nếu bạn xóa cookie, chúng tôi có thể không còn tự động nhận ra các tùy chọn của bạn, ví dụ như tùy chọn ngôn ngữ và quốc gia, bất kỳ sự đồng ý trước nào với các điều khoản và điều kiện hay bất kỳ việc chọn không tham gia nào.

Liên quan đến cookie quảng cáo, nếu bạn thuộc khối EU, bạn có thể sử dụng trang web YourOnlineChoices.eu cho phép bạn thiết lập bên cung cấp cookie quảng cáo nào bạn chấp nhận hoặc không. Bạn có thể quản lý cookie do các bên thứ ba đặt ra bằng cách truy cập các trang web cụ thể của các bên thứ ba này. Ví dụ: tất cả dữ liệu Google thu thập về bạn có thể được truy cập tại myactivity.google.com.

Sự đồng ý của bạn

Với việc tiếp tục sử dụng Website của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt cookie lên thiết bị của bạn. Nếu bạn không muốn chấp nhận cookie liên quan đến việc bạn sử dụng Website của chúng tôi, bạn phải:

  • Thay đổi thiếp lập trình duyệt của bạn để chặn tất cả hoặc một số cookie; hoặc
  • Ngừng sử dụng Website của chúng tôi.

Chính sách này có thay đổi hay không?

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào tháng 10 năm 2020. Chúng tôi có thể sẽ thỉnh thoảng thay đổi chính sách về cookie này khi cần thiết. Chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang này thường xuyên để biết về các thay đổi.